Cøliaki Hvor Mange?

Omtrent en av 100 i Norge har cøliaki (I følge Norsk Cøliakiforening), men mange av disse vet ikke at de har sykdommen. En undersøkelse fra 1999 viste at en av 340 friske blodgivere hadde sykdommen (1). I 2006 fikk én av 440 grunnstønad på grunn av cøliaki i Norge.

Leave Comment

Your email address will not be published.