Henvisning Fra Læge Hvor Længe?

Henvisningen hos speciallægen er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Dette gælder uanset om 1. konsultation falder senere end seks måneder efter udstedelsen af henvisningen.

Hvor lang tid varer en henvisning fra lægen?

En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.

Hvor lang tid går der fra henvisning til indkaldelse?

Henvisningen skal sendes elektronisk til den sygehusafdeling/visitationsenhed, som patienten ønskes henvist til. Patienten skal inden 8 dage modtage indkaldelse fra sygehuset.

Hvad gør jeg når jeg har fået en henvisning?

Skønner din læge, at du skal undersøges af en speciallæge, sender din læge en elektronisk henvisning til en server. På serveren er hospitaler, praktiserende læger og speciallæger forbundet med hinanden. Ofte vil din læge foreslå en bestemt speciallæge. Men du kan frit vælge den speciallæge, du ønsker.

You might be interested:  Hvor Meget Sperm Skal Der Til Blive Gravid?

Hvor kan jeg se min læges henvisning?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m. fl.

Hvad koster en henvisning?

Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 40% af taksten, når der medbringes lægehenvisning. Svært fysisk handikappede kan få lægehenvisning til 100% vederlagsfri behandling / træning. Der gives yderligere tilskud til fysioterapi: Til medlemmer af sygeforsikringen “danmark”

Hvordan virker behandlingsgarantien?

Behandlingsgaranti eller udvidet frit sygehusvalg giver dig ret til selv at bestemme, hvilket sygehus du vil behandles på, hvis ventetiden er mere end 30 dage. Det, man kalder udvidet frit sygehusvalg, er en rettighed, du har som patient. Udvidet frit sygehusvalg kaldes også behandlingsgaranti.

Hvor lang ventetid på udredning?

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Kan regionen ikke leve op til det, har man udvidet ret til at vælge udredning hos et privathospital – det såkaldte udvidet frit sygehusvalg. Retten gælder både psykiske og somatiske sygdomme.

Hvornår kan man benytte sig af frit sygehusvalg?

Frit sygehusvalg ved akut indlæggelse

Hvis du bliver bragt akut til sygehuset (f. eks. med ambulance), vil dette typisk være til nærmeste akutsygehus. Hvis du efter den akutte fase har behov for indlæggelse, udredning, undersøgelse eller behandling, har du frit sygehusvalg.

Hvordan få henvisning til ortopæd?

Indstilling og henvisning sker via almen praktiserende læge eller speciallæge. Kun undtagelsesvist kan der henvises til sygehusbehandling. Nedgroede negle behandles primært hos fodterapeuter. Det drejer sig oftest om rent mekaniske problemer: våde fødder, for korte negle og for smalle sko.

You might be interested:  Hvor Lang Tid Efter Menstruation Kan Man Blive Gravid?

Hvad er en lægehenvisning?

Formålet med en god henvisning er at sikre de nødvendige oplysninger, som gør, at modtageren kan foretage en sikker og korrekt visitation, samt at den giver de nødvendige oplysninger for behandling, når patienten er modtaget. Henvisning skal være elektronisk.

Hvad er Refhost?

Via REF- HOST opbevares og distribueres henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger, fysiotera- peuter, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Med REFPARC- udvidelsen modtager Henvisnings- hotellet nu også henvisninger til pakkeforløb og røntgen.

Kan jeg se min journal fra egen læge?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

Som udgangspunkt skal medarbejderen kontakte egen læge. Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal man ringe 1-1-2. Hvis det er personer uden egen læge (fx udenlandske gæster eller medarbejdere fra andre regioner) kan nærmeste praktiserende læge kontaktes.

Kan ikke komme igennem til lægen?

Hvis du ikke kan opnå kontakt med din egen læge, svarer lægevagten på 70 11 31 31 døgnet rundt. Hvis der er tale om alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal du ringe 1-1-2. Jeg oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med min egen læge.

Leave Comment

Your email address will not be published.