Hvad Betyder Iskæmisk Hjertesygdom?

Iskæmi betyder manglede iltforsyning. Kroppens muskler og dermed også hjertet, er afhængige af iltforsyning og ilten transporteres ud til de arbejdende muskler via blodet. Iskæmisk hjertesygdom betyder, at iltforsyningen til hjertemusklen er reduceret, hvilket påvirker hjertets evne til at arbejde.
Iskæmisk hjertesygdom er en fælles be- tegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der for- syner hjertet med blod. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter om- kring hjertet, blodprop i hjertet og pludselig død. Aflejringer af fedt i blodårerne er årsag til, at blodkarrene indsnævres.

Hvad er typiske hjertesygdomme?

De typiske hjertesygdomme er iskæmisk hjertesygdom (forkalkning i hovedkranspulsårerne, som kan give hjertekramper typisk ved fysisk anstrengelse), hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. forkammerflimmer eller –flagren), hjertesvigt og hjerteklapsygdom. Hvert år får ca. 55.000 danskere konstateret hjertesygdom.

Hvad er hjertekarsygdomme?

Hjertekarsygdomme er lidelser i hjerte og/eller kar, der ofte skyldes åreforkalkning, men som også kan være delvist arvelige eller betinget af andre årsager.

Hvis man har tegn på hjertesygdom?

Det er vigtigt, at man går til lægen, hvis man har tegn på hjertesygdom. Hvis man mærker symptomer på hjertesygdom som åndenød, brystsmerter, hævede ben, hjertebanken eller uroligt hjerte, eller har været udsat for sortnen for øjnene eller besvimelser.

You might be interested:  Hvad Koster Det Og Skifte Læge?

Er iskæmisk hjertesygdom kronisk?

Kronisk koronart syndrom er hyppigst forårsaget af aterosklerose i koronararterierne. Myokardieiskæmi opstår i situationer, hvor der er ubalance mellem hjertets iltbehov og iltforsyning.

Hvorfor får man iskæmi?

iskæmi. Iskæmi skyldes hyppigst forsnævring af koronarkar pga. aterosklerose og deraf nedsat blodflow til dele af hjertemusklen. Nedsat blodflow kan have andre årsager fx embolisering til koronarkar (migrerende blod- propper), dissektion af koronarkar (vægdefekt), eller spasme i koronarkar.

Hvad er iskæmisk hjertesygdom uden angina?

Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet i form af: Stabil angina pectoris. Ustabil angina pectoris.

Hvordan behandles iskæmi?

Betablokerende behandling er førstevalg til symptomatisk behandling af angina pectoris hos patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom. Behandlingen bør optitreres til maksimalt tolereret dosis, og der tilstræbes en reduktion i hjertefrekvens til en hvilepuls under 60 (< 50 ved svær angina).

Hvad er iskæmiske smerter?

Iskæmiske hvilesmerter, er hvor patienten oplever smerter ved vandret lejring. Når benene kommer op i sengen falder blodtrykket i fødderne og smerterne begynder. Smerterne lindres igen, når benet hænges ud over sengekanten, eller hvis benet trækkes op mod kroppen eller ved at patienten står på gulvet og tripper.

Hvordan det kan påvirke borgerens hverdagsliv at skulle leve med hjerte karsygdom?

Begge dele kan ofte ændres ved at ændre livsstil. Ved hjælp af sund kost, nok motion og gode sociale relationer kan du reducere din risiko for at få en hjerte-kar-sygdom. Hvis du ryger, eller har et for højt alkoholforbrug, kan du få hjælp til at kvitte din usunde vane, der skader dit helbred.

You might be interested:  Gravid Hvornår Kontakte Lægen?

Hvad må hjertepatienter ikke spise?

Vi spiser generelt alt for meget salt. Salt øger vores blodtryk og dermed risiko for hjertesygdom, så det er vigtigt at vælge mad med mindre salt og være opmærksom på at begrænse brugen af salt i det daglige.

Hvad er forskel på stabil og ustabil angina pectoris?

Symptomerne ved ustabil angina pectoris er de samme som ved den stabile. Men de er ofte kraftigere, hyppigere og af længere varighed, end man er vant til. Kontakt læge så hurtigt som muligt, hvis: Du aldrig har haft smerterne før.

Hvad er årsagen til åreforkalkning?

De vigtigste risikofaktorer, er overvægt, sukkersyge, forhøjet blodtryk og tobaksrygning Risikoen for at udvikle åreforkalkning genspejles specielt i blodets kolesterolindhold da forhøjet kolesterol, øger risiko for åreforkalkning. Sværhedsgraden af åreforkalkning øges med alderen.

Hvad er iskæmi udredning?

I den initiale udredning er opgaven at afdække patientens ”a priori sandsynlighed” for IHS. Dette er faktisk ret vanskeligt, idet symptomer på IHS kan være diffuse. Samtidig kan de ”klassiske” trykkende brystsmerter sagtens skyldes alt muligt andet end IHS (GI-gener, bevægeapparat-gener med videre).

Hvad er iskæmi i hjernen?

TCI – transitorisk cerebral iskæmi er symptomer, som skyldes forbigående iltmangel i dele af hjernen. TCI er betegnelsen for et kortvarigt tab af funktioner, som forsvinder igen indenfor 24 timer.

Hvad er en iskæmisk apopleksi?

Ved akut iskæmisk apopleksi nedsættes eller ophører blodforsyningen fokalt i hjernen. Da der ikke er energidepoter, vil neuronerne hurtigt ophøre med at fungere og i de værst ramte områder gå til grunde (infarkt).

Hvad er ustabil angina pectoris?

Ustabil angina pectoris er angina pectoris, der opstår i løbet af kort tid og forværres hurtigt. Man har udtalt ubehag og smerter. Brystsmerterne kan komme i hvile eller ved ganske små anstrengelser, efter et måltid eller man kan vågne af det om natten.

You might be interested:  Hvor I Hjernen Registreres Smerte?

Hvorfor opstår der atrieflagren og atrieflimren?

Ved atrieflimren og atrieflagren (ofte kaldet ‘forkammerflimmer’) udløses impulser meget hurtigere end normalt fra andre steder i forkammeret. Det er ikke længere det elektriske signal fra sinusknuden, der styrer hjertets takt. Forkamrene (atrierne) bevæger sig oftest meget hurtigere end normalt.

Leave Comment

Your email address will not be published.