Hvad Er En Psykologisk Udredning?

En psykologisk udredning er fokuseret mod vurdering af borgerens intellektuelle, kognitive funktioner, personlighedsmæssige ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet samt vurdering af behov for yderligere behandling herunder eventuelt psykoterapeutiske behandlingsforløb.
En psykologisk udredning er en kortlægning af, hvad forskellige symptomer kan være udtryk for. En psykologisk udredning vil føre til afklaring af, om man formodes at opfylde kriterierne for en eller flere diagnoser. En diagnose er den officielle betegnelse for de samlede symptomer.

Hvad er en psykologisk undersøgelse?

En psykologisk undersøgelse forholder sig til borgerens funktions- og arbejdsevne. Undersøgelsen giver en bred beskrivelse af en aktuel problemstilling og forholder sig til sagsbehandlerens anmodning om undersøgelse.

Hvordan foregår en psykiatrisk udredning?

Udredning – undersøgelse af behov for behandling. Henvisning til udredning betyder, at sygehuset finder frem til dit behov for behandling. Udredningen består af en afdækning af din livssituation, dine vaner og dit behov for støtte. Pårørende kan også deltage.

Hvilken funktion kan psykologisk udredning undersøgelse have for behandling?

Herunder er der eksempler på problemstillinger, hvor psykologisk undersøgelse kan være nyttig: Hvilke ressourcer intellektuelt og personlighedsmæssigt har en person i forhold til at fastholde og gennemføre en given behandling? Hvordan skal behandlingen tilrettelægges for at ressourcer hos klienten understøttes?

You might be interested:  Gravid I Hvor Mange Uger?

Hvad koster det at blive udredt privat?

Konsultation med udrednings- og behandlingssigte 1. konsultation 3.876 kr. Konsultation med udrednings- og behandlingssigte Pr. efterfølgende konsultation 1.907 kr.

Kan en psykolog udrede?

Hvorfor får psykologer ikke lov til at udrede og diagnosticere Ser man bort fra retten til at udskrive medicin, findes derikke én eneste funktion i psykiatrien, som en psykolog ikke kan udføre.

Hvordan bliver man udredt for en diagnose?

Hvem stiller diagnosen? Din praktiserende læge skal henvise dig til en speciallæge i psykiatri (psykiater), som foretager det, man kalder en udredning. På www.sundhed.dk kan du finde speciallæger inden for psykiatri i din kommune og region.

Hvor lang tid tager en udredning?

Varighed: 1 time +/-. Form: samtale. Fokus: at få indblik i problemstillingen, barnets aktu- elle symptomer, trivsel, funktion og livshistorie. Forud for denne samtalen har Psykiatrien modtaget en henvisning, der beskriver problemstillingen.

Hvad kan man blive udredt for?

Hvad består udredningen af? Hvis du er henvist til udredning, betyder det, at sygehuset skal undersøge, hvad du fejler. En udredning kan bestå af samtaler med sundhedsfagligt personale, kliniske undersøgelser, observationer og forskellige diagnostiske undersøgelser, som scanning, røntgen eller blodprøver.

Hvem kan henvise til neuropsykologisk undersøgelse?

Overordnede retningslinjer: Kun læger ansat ved neurologisk og neurokirurgisk afdeling kan henvise til neuropsykolog. På sengeafdelingen kan indikation formuleres tværfagligt. Efter konkrete aftaler er der mulighed for henvisning fra andre afdelinger, når der er brug for afklaring af potentiale for neurorehabilitering.

Hvad kan en neuropsykolog hjælpe med?

Neuropsykologisk undersøgelse

 • Syn og hørelse.
 • Opmærksomhed og koncentration.
 • Tempo og forarbejdningshastighed.
 • Energiniveau og stresstærskel.
 • Indlæring og hukommelse.
 • Sprogproduktion og –forståelse.
 • Overblik og planlægning.
 • Adfærd og følelsesliv.
 • You might be interested:  Hvor Mange Får Kræft I Danmark 2016?

  Hvad er neuropsykologiske vanskeligheder?

  Som ordet antyder, er undersøgelsen en afdækning af vanskeligheder forbundet med neurologiske lidelser som følge af hjernepåvirkning. En neuropsykologisk undersøgelse indeholder opgaver, der måler kognitive funktioner (se Kognitive prøver). Kognition betyder erkendelse/tænkning, og de kognitive prøver vurderer bl. a.

  Hvad koster en privatpraktiserende psykiater?

  Individuel behandling

  1 times varighed, og koster 1.400,00 kr. Fra 2. samtale og fremad er samtaler som standard på 45 minutters varighed, og koster 1.400,00 kr. Mine behandlingsforløb er sædvanligvis psykoterapeutiske behandlingsforløb.

  Er privat psykiater gratis?

  Det er gratis at gå til behandling hos en psykiater, men du skal henvises af en læge.

  Hvordan får jeg min søn udredt?

  Du kan enten gå gennem:

  1. Din egen læge.
  2. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  3. Sagsbehandler. Hvis sagsbehandler vurderer, at det er nødvendigt med en børnepsykiatrisk udredning for at afdække barnets og familiens støttebehov kan denne også henvise til en udredning.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.