Hvad Er Forskellen På Min Sundhedsplatform Og Sundhed Dk?

Hvad er forskellen på sundhed.dk og Min Sundhedsplatform? På Min Sundhedsplatform kan du skrive til og få svar fra den afdeling, du er tilknyttet. Der er desuden en kalenderfunktion, hvor du kan se dine aftaler. Dette tilbyder sundhed.dk ikke.

Hvad kan du gøre i min sundhedsplatform?

I Min Sundhedsplatform kan du blandt andet: 1 Skrive beskeder til den afdeling, du er i forløb hos 2 Læse journalnotater fra ambulante besøg eller indlæggelser 3 Se aftaler 4 Besvare spørgeskemaer om dit helbred 5 Deltage i videomøde 6 Se svar på dine prøver 7 Anmode om aflysning af aftale More

Hvem har adgang til min sundhedsplatform?

Min Sundhedsplatform er en digital kommunikationsløsning for dig, som er patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Hvem har adgang til Min Sundhedsplatform? Hvis du inden for de sidste 10 år har været patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du logge ind på Min Sundhedsplatform med dit NemID.

Hvordan bliver mine data behandlet i min sundhedsplatform?

Det gør vi for at sikre og beskytte dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du logger af Min Sundhedsplatform, når du ikke bruger det aktivt – selv for et kortere øjeblik. Hvordan bliver mine data behandlet i Min Sundhedsplatform?

You might be interested:  Hvorfor Er Sort Sommer En Psykologisk Gyser?

Kan du logge ind i min sundhedsplatform?

Hvis du inden for de sidste 10 år har været patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du logge ind på Min Sundhedsplatform med dit NemID. Hvis du er i et forløb på et hospital, kan du følge med i dine aftaler, se svar på prøver og skrive til afdelingen.

Hvad er forskellen på sundhed.dk og MinSundhed dk?

På www.minsundhedsplatform.dk og i appen MinSP kan du som patient i Region Sjælland eller Region Hovedstaden få nem digital adgang til hospitalet. På www.sundhed.dk og i appen MinSundhed kan du få overblik over dine aktuelle og historiske sundhedsdata på tværs af alle regioner i det offentlige sundhedsvæsen.

Hvad kan man se på sundhedsplatformen?

I Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:

 • skrive beskeder til den afdeling, du er i forløb hos.
 • læse journalnotater fra ambulante besøg eller indlæggelser.
 • se aftaler.
 • besvare spørgeskemaer om dit helbred.
 • deltage i videomøde.
 • se svar på dine prøver.
 • anmode om aflysning af aftale.
 • få fuldmagt til din pårørendes profil.
 • Hvor kan jeg se min udredning?

  I Sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se undersøgelsessvar og sundhedsdata fra alle landets hospitaler, praktiserende læger og andre behandlere.

  Du kan blandt andet se:

  1. Besøgssammendrag efter indlæggelse samt besøg i akutmodtagelse eller ambulatorium.
  2. Prøvesvar.
  3. Dine aktuelle diagnoser.
  4. Spørgeskemaer.
  5. Dine allergier.

  Hvad er min sundhedsplatform?

  Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar.

  Hvad er en Sundhedsapp?

  Både borgere, patienter og sundhedsprofessionelle har et let og overskueligt overblik over udvalgte sundhedsapps. Sundhedsprofessionelle anbefaler apps til patienter som en slags recept og kan tænkes i et tilskudsregime. Data fra apps indgår aktivt i behandlingen af patienter.

  You might be interested:  Hvor Lang Tid Skal En Hund Være Gravid?

  Hvad er sundhed i Danmark?

  ‘Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker.’

  Hvor kan man se sin journal fra lægen?

  Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

  Hvor kan jeg se mine aftaler på hospitalet?

  Aftaleoversigt

 • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk.
 • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten.
 • Hvor kan jeg se min Sundhedsjournal?

  Sundhedsjournalen på sundhed.dk

  a. oplysninger om, hvornår du har været hos lægen, laboratoriesvar, og hvilken medicin du har fået ordineret. Du har også adgang til oplysninger fra elektroniske sygehusjournaler (e-journaler) fra offentlige sygehuse i Danmark.

  Hvad er Udredningsretten?

  Udredningsretten er en patientrettighed som skal sikre, at patienterne bliver udredt hurtigt, så en eventuel behandling kan blive sat i gang. De patienter der kommer ind akut eller har livstruende sygdomme som kræft, er omfattet af særlige hurtigere forløb.

  Hvor lang tid tager det at blive udredt?

  Din ret til hurtig udredning inden for 30 dage betyder, at hvis det er fagligt muligt, skal du inden for 30 dage have besked om, hvad du fejler, eller få afkræftet mistanken om, at du er syg. De 30 dage regnes fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen fra din læge.

  Hvor lang tid må en udredning tage?

  Max 30 dage til at blive undersøgt

  Når du er henvist af en læge til at blive undersøgt for en sygdom på et hospital, har du ret til at blive færdigundersøgt inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt.

  You might be interested:  Hvordan Finder Man Ud Af Hvem Ens Læge Er?

  Hvordan får man fat i sin journal?

  Man kan logge på sundhed.dk med nemid og nu hvor der er gået så lang tid burde den ligge der Jeg betaler husleje her! Man kan logge på sundhed.dk med nemid og nu hvor der er gået så lang tid burde den ligge der Det er netop det jeg har gjort.

  Hvad kan du gøre i min sundhedsplatform?

  I Min Sundhedsplatform kan du blandt andet: 1 Skrive beskeder til den afdeling, du er i forløb hos 2 Læse journalnotater fra ambulante besøg eller indlæggelser 3 Se aftaler 4 Besvare spørgeskemaer om dit helbred 5 Deltage i videomøde 6 Se svar på dine prøver 7 Anmode om aflysning af aftale More

  Hvem har adgang til min sundhedsplatform?

  Min Sundhedsplatform er en digital kommunikationsløsning for dig, som er patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Hvem har adgang til Min Sundhedsplatform? Hvis du inden for de sidste 10 år har været patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du logge ind på Min Sundhedsplatform med dit NemID.

  Hvordan bliver mine data behandlet i min sundhedsplatform?

  Det gør vi for at sikre og beskytte dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du logger af Min Sundhedsplatform, når du ikke bruger det aktivt – selv for et kortere øjeblik. Hvordan bliver mine data behandlet i Min Sundhedsplatform?

  Kan du logge ind i min sundhedsplatform?

  Hvis du inden for de sidste 10 år har været patient på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du logge ind på Min Sundhedsplatform med dit NemID. Hvis du er i et forløb på et hospital, kan du følge med i dine aftaler, se svar på prøver og skrive til afdelingen.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.