Hvad Er Kbu Læge?

Klinisk basisuddannelse (KBU) er et etårigt praktikforløb for nyuddannede læger. Forløbet ligger umiddelbart efter gennemførelsen af det 6-årige medicinstudium og aflæggelse af lægeløftet, hvorved man får autorisation og ret til titlen læge (cand.med.). Efter KBU får lægen desuden ’tilladelse til selvstændigt virke som læge’.
Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den første deluddannelse i lægelig videreuddannelse. Stillingen skal gennemføres og godkendes for at lægen kan få ’tilladelse til selvstændigt virke som læge’ og fortsætte til speciallægeuddannelsen. Uddannelsen består af 12 måneders ansættelse fordelt på 6 måneder i to specialer.

Hvordan fungerer KBU?

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. Alle specialer, der kan opfylde målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse, kan i princippet indgå i basisuddannelsen, men for de fleste vil den første ansættelse være på et sygehus og den anden i almen praksis.

Hvor lang tid varer KBU?

KBU-uddannelsen varer 12 måneder, og afhængig af den valgte kombination består den af 6 måneders ophold på sygehusafdelinger samt evt. i almen praksis. 80% af forløbene indeholder almen praksis.

Hvor meget tjener en KBU læge?

Grundløn for KBU-læger er på 32.000 kr. Hertil kommer tillæg. Et snit kunne være 34-35.000 kr pr måned. Hvad du får udbetalt afhænger af dine skatteforhold.

You might be interested:  Hvad Koster Det At Tage Til Læge I Spanien?

Hvad skal man efter KBU?

Når du er ved at være færdig med din KBU, skal du i gang med en introduktionsstilling. Alle afdelingerne slår deres ledige introstillinger op på sundhedsjobs.dk, hvor du også oprette en profil og få tilsendt de stillinger, der matcher dine interesser.

Hvad vil det sige at være uddannelseslæge?

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet. Efter universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et klinisk videreuddannelses forløb.

Hvor lang tid tager det for at blive læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvad er en introduktionsstilling?

En introduktionsstilling er en midlertidig stilling af 1 års varighed i stat, region eller kommune. Når du ansættes i en introduktionsstilling, er arbejdsgiver forpligtet til at stå for din oplæring og kompetenceudvikling.

Hvornår vælger man KBU?

På 12. semester skal du tilmelde dig den kliniske basisuddannelse, medmindre du ønsker at udskyde din KBU-start. Det kan du gøre i op til 2 år efter afsluttet eksamen.

Hvor meget tjener en familielæge?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvad tjener man som nyuddannet læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvor meget tjener man på at være læge?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

You might be interested:  Hvad Skal Jeg Undgå Som Gravid?

Hvornår må en læge udskrive recepter?

Retten til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år. Du kan dog søge dispensation fra reglen. Reglen gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har.

Kan man arbejde på deltid som læge?

Deltidsbestemmelsen ændrer ikke ved, at lægestillinger fortsat normeringsmæssigt er fuldtidsstillinger og kun kan besættes på deltid, hvis en yngre læge konkret ønsker det, og arbejdsgiveren er indforstået.

Hvad er præ KBU?

Som reservelæge kan du forvente et fagligt udfordrende, inspirerende og dynamisk læringsmiljø. Du får gode muligheder for at tilegne dig færdigheder inden for psykopatologi, psykofarmakologi og specielt akut psykiatri.

Leave Comment

Your email address will not be published.