Hvad Er Oftalmologi?

Oftalmologi er det medicinske speciale, der beskæftiger sig med øjensygdomme.
Oftalmologi (grekiska ophthalmos, öga, och logos, lära) är läran om ögat och dess sjukdomar. En läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar kallas oftalmolog.

Hvad betyder Oftalmolog?

Læren om sygdomme i øjet og dets omgivelser kaldes i fagsproget for oftalmologi. En øjenlæge kaldes derfor også oftalmolog.

Hvad sker der hos øjenlægen?

Hvad man måske ikke er klar over, er at øjnene faktisk kan fortælle en del om ens generelle helbred og ikke kun synet. Når øjenlægen kigger ind i øjet vil han eller hun kunne se din nethinde og andre dele af øjet, samt dine blodårers tilstand på en måde som intet andet organ ville kunne afsløre.

Hvordan foregår en øjenundersøgelse?

En almindelig øjenundersøgelse af voksne omfatter som hovedregel en vejledende synsprøve, måling af egen afstandsbrille, måling af øjets væsketryk, undersøgelse af øjet med spaltelampe samt fotografering af øjets nethinde. Hvis det skønnes nødvendigt, dryppes øjnene med pupiludvidende dråber.

Er øjenlæge gratis i Danmark?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af sygesikringen og får et sundhedskort. Sundhedskortet giver ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

You might be interested:  Hvorfor Er Sort Sommer En Psykologisk Gyser?

Hvad er forskellen på optiker og øjenlæge?

Hvor optikeren primært tager sig af briller, kontaktlinser og svagsynsoptik, behandler øjenlægen øjenproblemer, der er forårsaget af sygdomstilstande, der kan behandles medicinsk eller operativt. Direkte henvisning til øjenlæger sker hovedsaligt fra praktiserende læger eller optikere.

Hvorfor slører det for øjnene?

Sløret syn kan have mange årsager. Det kan blot betyde, at du har brug for briller eller nye briller, men det kan også have mere alvorlige årsager såsom aldersbetinget Macula degeneration (AMD), diabetesrelateret grå, grå eller grøn stær.

Hvor lang tid virker Pupiludvidende dråber?

Øjendråberne får musklerne i øjet til at slappe af og derved udvides pupillen. Derfor bliver synet sløret og man bliver mere følsom over for lys. Effekten varer fra nogle få timer til flere dage afhængig af præparatet.

Hvad er forhøjet tryk i øjet?

Øjnenes væsketryk måles i enheden millimeter kviksølv (hvilket forkortes til mmHg). De fleste mennesker har et tryk på mellem 10 og 21 mmHg, hvilket man også har brugt som øverste grænse for det normale tryk i øjnene.

Kan optiker måle tryk i øjet?

Udover at teste dit syn, tager vi også et digitalt billede af nethinden og måler trykket i dine øjne. Er du over 40 år, eller har du en sygdomshistorie i din nærmeste familie, vil optikeren ved en synstest med sundhedstjek undersøgelse også måle trykket i dine øjne.

Hvem betaler for øjenlæge?

Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen. Nogle læger, som har en aftale, tilbyder også privat behandling. Den private behandling skal du selv betale for.

You might be interested:  Hvem Skal Betale Svie Og Smerte?

Hvad koster en konsultation hos en øjenlæge?

Pris øjenlæge konsultation 940 kr.

Vi kan undersøge børn, som er fyldt 6 år. Børn skal bookes pr. telefon 71 70 00 00 eller ved at skrive til [email protected].

Kan man gå direkte til øjenlæge?

Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med at du bestiller tid hos speciallægen. Bemærk, at øjenlæger og – øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

Leave Comment

Your email address will not be published.