Hvad Er Smerte?

Smerte er en normal sanseoplevelse, der opstår, når en ydre eller indre påvirkning (skade eller sygdom) truer med – eller beskadiger en del af kroppen. Smerteoplevelsen er kompleks og består både af smertesignaler i nervesystemet og en følelsesmæssig del, som kan påvirkes af dine tidligere erfaringer med smerter.
Hvad er smerte? Smerte er en ubehagelig følelse, der som regel skyldes, at dit væv er blevet beskadiget eller betændt. I nogle tilfælde opstår følelsen af smerte dog, uden at det er muligt at finde en fysisk årsag i vævet.

Hvad er overfladiske smerter?

1 Overfladiske 2 Brændende 3 Stikkende 4 Sviende og/eller jagende smerter (“som elektriske stød”) More

Hvad er akutte smerter?

Akutte smerter 1 Er længerevarende smerter (over 3-6 måneder) 2 Skaden kan være behandlet og lægt, men smerten kan fortsætte 3 Kan medføre store psykiske, sociale og eksistentielle følger 4 Er ofte ledsaget af angst og depressive følelser 5 Kan medføre symptomer som træthed, problemer med fordøjelsen og søvnforstyrrelser More

Hvad er kroniske smerter?

Kroniske smerter er ofte forbundet med nedsat livskvalitet og en lang række fysiske, psykiske og sociale følger. Kroniske smerter kan medføre dårlig søvn, angst, depression og nedsat arbejdsevne. Kroniske smerter har også store samfundsmæssige konsekvenser på grund af nedsat arbejdsevne og forbrug af sundhedsydelser.

You might be interested:  Jordemoder Gravid Hvornår?

Hvad er neurogene smerter?

Neurogene smerter, også kaldet nervesmerter, opstår pga. skade på eller sygdom i nervevæv (hjerne eller nervebaner i kroppen). Eksempler på neurogene smerter er: Nerveskader ved operation

Hvordan føler vi smerte?

Forskellige typer af smerte kan også føles forskelligt. Nogle smerter kommer af sig selv og kan være tilstede hele tiden eller i perioder, andre er for eksempel kun tilstede ved bevægelse, berøring, eller hoste. I nogle tilfælde kan man ikke gøre ret meget for at lindre smerte.

Hvordan beskriver man smerte?

Smerter kan opstå fra muskler, led og knogler. Disse smerter plejer at være af murrende og borende karakter. Smerter fra de indre organer plejer at være mere intense og med kolikagtig karakter. Smerter fra nervevæv kan føles som en brændende, skærende smerte, eller til tider også som elektriske stød.

Hvad er formålet med smerte?

Smertesignalet i vores nervesystem skal beskytte os, så vi reagerer ved at undgå den skadelige virkning fra fx varme, kulde og ætsning. René Descartes, The Path of Burning Pain’, 1664. Smerte er en kompleks oplevelse, som består af fysiske og følelsesmæssige komponenter. Smertefølelsen er subjektiv.

Hvad er en smertetærskel?

En smertepatients smertetærskel kan i tilfælde af overfølsomhed være meget lavere end hos raske, og deres oplevelse af smerte kan være meget højere. Dette ses eksempelvis hos patienter med skader på nervesystemet, kroniske muskelsmerter eller kroniske mavesmerter.

Hvad er smertesystemet?

Smertesystemet består basalt set af afferente perifere nerver (første neuron), som omkobles i rygmarvens baghorn til andet neuron. Dette neuron transmitterer informationen til hjernen (tredje neuron), hvor informationen sendes videre til en række centre.

You might be interested:  Hvad Skal Jeg Veje Gravid?

Hvilke former for smerter findes der?

De to klassiske smertedescriptorer er nociceptive smerter og neuropatiske smerter: Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led, muskler eller hud. Smerter fra disse områder er ofte vellokaliserede.

Smerter

 • akutte smerter.
 • cancersmerter.
 • kroniske smerter.
 • Hvad betyder murrende smerte?

  beskadigelse af led, væv, muskler og knogler: Smerterne opleves som dybe, murrende (prikkende/snurrende) eller borende, evt. tandpineagtige. Som regel vil smerterne forsvinde, når skaden heler op, men i nogle tilfælde kan smerterne blive kroniske.

  Hvad er udtalte smerter?

  Fibromyalgi er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdenhed. Der er tale om en såkaldt ‘generaliseret smertetilstand’, hvor smerterne veksler i styrke og varighed og har en tendens til at brede sig i større eller mindre områder i kroppen.

  Hvad er muskuloskeletale smerter?

  Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter.

  Kan man dø af smerte?

  Man kan ikke dø af smerter. Derimod kan man besvime, hvis smerterne kommer som en voldsom og meget pludselig påvirkning. Så slår hjernen fra. Det kan opfattes som den ultimative forsvarsreaktion, hvor man øger chancerne for overlevelse i forbindelse med alvorlige skader ved at skrue ned for alle kroppens systemer.

  Hvor i hjernen registreres smerte?

  ‘Thalamus’ er en struktur der virker som et filter og en omfordeler af de signaler, som kommer op fra kroppen via rygmarven, og som eventuelt skal bearbejdes af hjernen. Det er bl. a. her kroppens ‘smerterelæ’ er.

  Hvad er forskellen på VAS og NRS?

  VRS er anvendelig også ved syns og kognitive problemer (5) og er derfor et godt alternativ til NRS. VRS kan dog ikke registrere små ændringer i smerteintensiteten, og udgør en udfordring for personalet, fordi den ikke ækvivalerer med NRS skalaen.

  You might be interested:  Blærebetændelse Hvornår Søge Læge?

  Hvem har den største smertetærskel?

  Blandt andet viste et norsk studie i 2017, at mænd har en højere smertetærskel, end kvinder har.

  Kan man træne sin smertetærskel?

  Kan man træne sin smertetærskel? Det store spørgsmål er, om man kan ændre på sin smertegrænse. Thomas Graven-Nielsen kan fortælle, at de faktisk arbejder med det på smerteklinikker for patienter med kroniske smerter.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.