Hvad Er Sundhed Opgave?

Problemformulering: – Hvordan defineres sundhed? – Hvad er forskellen på fysisk og mental sundhed? Hvorfor er sundhed så ‘populært”? Hvorfra henter vi vores sundhedsidealer? – Hvornår bliver ens fokus på at leve et sundt liv for meget? – Er der sammenhæng mellem sundhed og sindslidelser?
Arbejdsmiljø opgave. Hvad er sundhed: Sundhed defineres af WHO som, “Sundhed er ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også tilstand med fuldstændig fysisk, socialt og psykisk velbefindende” (Basisbog, side 397-398). Denne definition indeholder 2 komponenter:

Leave Comment

Your email address will not be published.