Hvad Er Ulighed I Sundhed?

Ulighed i sundhed kommer til udtryk på mange forskellige måder. Oftest taler man om social og geografisk ulighed. Geografisk ulighed i sundhed dækker for eksempel over, at der kan være store forskelle i ventetid på behandling og på, hvilken kvalitet behandlingen har, afhængigt af, hvor i landet man bor.
Ulighed i sundhed skyldes i høj grad ulighed i sociale determinanter for sundhed, som eksempelvis uddannelse. Derfor har sociale determinanter også en gennemgribende betydning for, hvornår ulighed i sundhed er uretfærdigt.

Hvad er den sociale ulighed i sundhed?

Den sociale ulighed i sundhed kan paradoksalt nok til dels tilskrives den høje lighed i adgang til ydelser. At alle modtager lige behandlingstilbud er ikke nødvendigvis retfærdigt eller effektivt – derimod skal sundhedsydelser målrettes, så der er lige behandlingstilbud for lige behov.

Hvordan forebyggelse af social ulighed i sundhed?

Selvom vi kan gøre meget for at kurere på social ulighed i sundhed, er den vigtigste indsats forebyggelse af, at uligheden overhovedet opstår. Her er det allermest effektivt at fokusere på børn og unge fra udsatte familier.

Hvad er Sundhedsvæsenets rolle?

Sundhedsvæsenets rolle: Modvirke barrierer, som hindrer reel lige og fri adgang for lavtuddannede og socialt udsatte (geografiske, mentale, sproglige). Sikre at børn og unge fra udsatte familier får de sundhedstilbud, de har brug for.

Hvad er sundhedsadfærd og livsstil?

Sundhedsadfærd og livsstil: Forebygge usund livsstil (misbrug, kost, rygning, alkohol, motion) blandt lavtuddannede og socialt udsatte – med særligt fokus på deres børn og unge. Sundhedsvæsenets rolle: Modvirke barrierer, som hindrer reel lige og fri adgang for lavtuddannede og socialt udsatte (geografiske, mentale, sproglige).

Leave Comment

Your email address will not be published.