Hvad Får En Læge Pr Patient?

Den nuværende honorarstruktur i almen praksis er opbygget således, at lægerne modtager et fast klinikhonorar per tilmeldt patient samt et årligt praksisomkostningshonorar på ca. 15.000 kr.
Hvert år får lægen 398,72 kroner for hver enkelt patient, han har tilmeldt sin lægepraksis. Når en patient har en konsultation hos lægen, får lægen derudover 132,44 kroner per gang. Derudover får lægen følgende tillæg for forskellige behandlinger:

Hvad tjener en læge på en recept?

af beløbet trækkes fra, giver det en gennemsnitlig nettoindtjening pr. læge på 880.000-970.000 kr. Et lønniveau, som dog dækker over store spredninger, afhængig af lægens alder, omsætning og geografisk placering.

Hvor meget tjener en læge på en konsultation?

* En konsultation, hvor patienten møder op, koster 138,94 kroner. En e-konsultation koster 43,67 kroner, mens en telefonkonsultation koster 27,21 kroner. * I gennemsnit modtager en fuldtidslæge 1,36 millioner kroner årligt i honorarer fra det offentlige. Kilder: PLO, Danske Regioner, Danmarks Statistik.

Hvad får en læge pr vaccine?

Ifølge et skriftlig svar fra Region Nordjylland har de foreløbige erfaringer vist, at lægerne kan vaccinere op til 20 borgere i timen under pandemien, hvis patienterne vel at mærke sidder klar med armen bar. Og med et aftalt honorar på mellem 146,25 kr. og 251,75 kr. pr.

You might be interested:  Hvor Mange Dage Kan Man Blive Gravid?

Hvad koster en telefonkonsultation hos lægen?

Lægernes grundhonorar for en almindelig lægekonsultation er 132,44 kroner. Prisen for en e-konsultation er 41,63 kroner og en telefonkonsultation koster 25,93 kroner. Et sygebesøg i hjemmet koster mellem 204 og 339 kroner, alt efter hvor langt lægen skal køre.

Hvordan er vagtlæger aflønnet?

I dag tjener en vagtlæge 95 eller 120 kroner for en telefonkonsultation uden besøg alt efter tidspunktet på døgnet, helligdage og weekender. En lægevagt i konsultationen tjener 194 eller 240 kroner per konsultation, mens den kørende vagtlæge tjener 269 eller 329 plus en tillægstakst på 16 eller 20 kroner pr.

Hvad koster en recept?

158 kr. Med VetPlan Basis er alle receptudskrivninger gratis. 95 kr. Medicin som udleveres i klinikken tillægges et medicingebyr.

Hvad er konsultation hos lægen?

Konsultation har en almen betydning, men anvendes især i sundhedsvæsenet om patienters henvendelse til en læge om råd ved sygdom. Konsultation i denne betydning er blevet udvidet til både at omfatte den tid, patient og læge tilbringer sammen, og det rum, hvori rådgivning, diagnostik og behandling finder sted.

Hvad koster et lægebesøg i gruppe 2?

Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen. Nogle læger, som har en aftale, tilbyder også privat behandling. Den private behandling skal du selv betale for.

Hvad koster en privat læge?

Priserne for et besøg af Privatlægen ligger mellem kr. 1.500 og kr. 2.500 afhængig af postnummer.

Hvad koster det at blive vaccineret for influenza hos lægen?

Priser på vacciner

You might be interested:  Deltidssygemelding Gravid Hvor Mange Timer?
Vaccine Pris pr. Dose Beskyttelse
Grundhonorar 155 DKK
Influenza 225 DKK 1 år
Japansk Hjernebetændelse 1190 DKK 1 år, 10 år ved revaccination
Lungebetændelse (Pneumovax) 420 DKK 5 år

Hvad koster det at blive vaccineret?

Betalingsmuligheder

Vaccine mod: Varighed 1. dosis: Pris pr. dosis:
Pneumokok-lungebetændelse (23 typer; Pneumovax) 6-10 år 840
Polio (revaccination) 350
Rabies (hundegalskab) 850
Skoldkopper (børn >13 år og voksne 2 vaccinationer) 775

Hvad koster influenza vaccine 2021?

Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt i eget hjem. Kr. 359.

Hvad er sygesikringsgruppe 7?

Hvilken sygesikringsgruppe er jeg i? Når du bor i udlandet, er du i sygesikringsgruppe 7, uanset hvilket land du bor i. Det betyder, at du ikke er sygesikret med det gule sygesikringskort, og derfor kan du ikke bruge det.

Hvad er åben konsultation?

Åben konsultation: ER IKKE AKUTELT NU PGA.

Man kommer til i den rækkefølge man ankommer – ventetid må påregnes. Du kommer ind hos den læge, der har bedst tid, og kan derfor ikke regne med, at du komme ind til din faste læge. Det kan f. eks.

Hvor meget koster en helbredsattest?

ID-nr. Honorar på 2.131 kr. gælder, når der i forbindelse med udfærdigelse af attesten bruges tolk godkendt af kommunen.

Leave Comment

Your email address will not be published.