Hvad Gør Man Hvis Ens Læge Har Ferie?

Fra kl. 16 til 8 og hele døgnet i weekend og helligdage kan du kontakte Lægevagten. Hvis det er alvorlig ulykke eller livstruende sygdom skal du ringe 112.

Hvornår kan du holde ferie i træk?

Hvis du er forhindret i at holde dine 15 dages hovedferie i træk på grund af sygdom frem til den 30. september, kan du få udbetalt højst 15 feriedage uden at holde ferie. Hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af sygdom helt frem til ferieårets udløb den 30. april, kan du få udbetalt op til 25 dage uden at holde ferie.

Hvornår kan du overføre feriepenge under sygdom?

Overførsel og udbetaling af feriepenge under sygdom Du har mulighed for at overføre op til fire ugers ferie, hvis du er syg helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om hvor mange feriedage, der skal overføres.

You might be interested:  Hvornår Ved Jeg Om Jeg Er Gravid?

Kan du aflyse din ferie?

Hvis du er syg, når ferien begynder 1 Du sygemelder dig efter de regler, der gælder på din arbejdsplads. 2 Du kan vælge at aflyse din ferie og holde den på et andet tidspunkt. 3 Hvis du har valgt at aflyse din ferie, genoptager du arbejdet, når du melder dig rask igen. 4 Du behøver ikke indhente en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver beder om det. I så fald skal arbejdsgiver betale. More items

Har du mulighed for at skifte læge?

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter. I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang. Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

Kan man gå til lægen i en anden by?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

Hvis lægen holder ferie?

Når din egen læge holder ferie skal du ringe til en anden praktiserende læge – men mange ringer i stedet 1813. Når din egen læge holder ferie, skal du ringe til en vikariende læge, hvis du får brug for hjælp. Men alt for mange ringer i stedet til 1813, når den praktiserende læge ikke tager telefonen.

You might be interested:  Gravid Beregn Hvilken Uge?

Kan man bestille tid hos lægen online?

Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

Hvor kan jeg se hvem der er Min Læge?

I Sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se undersøgelsessvar og sundhedsdata fra alle landets hospitaler, praktiserende læger og andre behandlere.

Kan en læge henvise sig selv?

Det er din egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Nogle speciallæger kræver dog ikke en henvisning fra din egen læge. Det er øjen-, øre-, næse- og halslæger, som du kan kontakte direkte for at få en tid.

Hvad koster det at købe en lægepraksis?

kr. 2.000.000. Omvendt betyder det forhold, at ikke enhver kan købe en lægepraksis som bekendt, at det ikke alle steder er let at finde en køber, hvad der betyder, at en køber kan forvente at skulle betale en mindre pris for praksis svarende til en højere forrentning af købesummen.

Hvornår har man ret til erstatningsferie?

Hvis du er syg i mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret, har du ret til erstatningsferie. Har du ikke været ansat hos arbejdsgiver i hele ferieåret, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage.

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Hvor meget ferie har læger?

Overlæger har, ligesom andre ansatte i regionerne 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Overlæger er samtidig omfattet af Ferieaftalen for regionalt ansatte og Aftale om 6. ferieuge mv.

You might be interested:  Må Man Male Hvis Man Er Gravid?

Hvornår er min lægetid?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Hvordan downloader man Min Læge app?

Kom igang med det samme

  1. Download appen fra din App Store eller Google Play.
  2. Log in med dit NemID og giv samtykke.
  3. Så er du klar til at bruge Min Læge* *Der kan gå op til et døgn før dine data vises i appen.

Hvad skriver lægerne om dig?

På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Hvor meget tjener en praktiserende læge?

Privat Stat
Praktiserende læge 49.845 kr.

Hvordan skriver jeg en besked til Min Læge?

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

Hvor kan jeg se mine psykiske diagnoser?

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

Leave Comment

Your email address will not be published.