Hvad Gør Man Når Ens Læge Har Ferie?

Fra kl. 16 til 8 og hele døgnet i weekend og helligdage kan du kontakte Lægevagten. Hvis det er alvorlig ulykke eller livstruende sygdom skal du ringe 112.

Kan man gå til lægen i en anden by?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

Hvis lægen holder ferie?

Når din egen læge holder ferie skal du ringe til en anden praktiserende læge – men mange ringer i stedet 1813. Når din egen læge holder ferie, skal du ringe til en vikariende læge, hvis du får brug for hjælp. Men alt for mange ringer i stedet til 1813, når den praktiserende læge ikke tager telefonen.

Hvad gør jeg når min egen læge har lukket?

Brug kun lægevagten, hvis du er blevet pludselig syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade. Lægevagten kan kontaktes på 70 11 31 31 mellem kl. 16 og 8 på hverdage og døgnet rundt i weekender og helligdage.

You might be interested:  Hvad Må En Gravid Ikke Spise?

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Kan en læge henvise sig selv?

Det er din egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Nogle speciallæger kræver dog ikke en henvisning fra din egen læge. Det er øjen-, øre-, næse- og halslæger, som du kan kontakte direkte for at få en tid.

Hvad koster det at købe en lægepraksis?

kr. 2.000.000. Omvendt betyder det forhold, at ikke enhver kan købe en lægepraksis som bekendt, at det ikke alle steder er let at finde en køber, hvad der betyder, at en køber kan forvente at skulle betale en mindre pris for praksis svarende til en højere forrentning af købesummen.

Hvornår har man ret til erstatningsferie?

Hvis du er syg i mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret, har du ret til erstatningsferie. Har du ikke været ansat hos arbejdsgiver i hele ferieåret, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage.

Hvor meget ferie har læger?

Overlæger har, ligesom andre ansatte i regionerne 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Overlæger er samtidig omfattet af Ferieaftalen for regionalt ansatte og Aftale om 6. ferieuge mv.

Hvornår skal man ringe til 1813?

På hverdage mellem kl. 8-16 skal du bruge din egen læge. Det gælder også i ferieperioder, undtagen helligdage. Ring 1813 ved sygdom, der opstår i lukketiden, og som ikke kan vente til din egen læge åbner.

You might be interested:  Gravid Uge 27 Hvor Stor Er Baby?

Hvordan foretages lægeskift?

Skift af læge foregår digitalt på borger.dk, og du skal bruge dit NemID, for at skifte. Har du børn, kan du også skifte deres læge digitalt, indtil de fylder 15 år. Når et barn fylder 15 år, får personen mulighed for at selv at vælge en anden læge eller klinik, end den forældrene har valgt til dem i sin tid.

Hvordan finder man en ny læge der er åben for tilgang af nye patienter?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvem skal man ringe til hvis man kommer til skade?

Ring 112, hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp ved akut livstruende sygdom eller skade. Ring 1813, hvis du har brug for hjælp ved skade eller pludselig sygdom. Du skal altid ringe 1813, hvis du mener at have behov for behandling på en akut modtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer).

Hvad er udsigtsløs behandling?

En læge kan vurdere, at livsforlængende behandling er udsigtsløs, når: patienten er uafvendeligt døende. patienten er svært invalideret i en sådan grad, at patienten varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt og er afskåret fra enhver form for meningsfuld menneskelig kontakt.

Kan man sige nej til behandling?

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling, f. eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

You might be interested:  Hvordan Bliver En Fisk Gravid?

Kan en læge nægte at udskrive medicin?

Alment praktiserende læger er ikke forpligtet

”Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen er startet af en anden læge.

Leave Comment

Your email address will not be published.