Hvad Kræver Det At Blive Læge?

At blive læge kræver mange timers studier og praktisk træning i et medicinsk miljø, og det kan tage en betydelig mængde tid at fuldføre uddannelsen til denne karriere. Generelt kan det tage mindst 10 år at blive en fuldt autoriseret og praktiserende læge, men med en specialitet kan denne varighed stige.
Som læge undersøger og behandler du mennesker for sygdomme.

Uddannelsesvej

 • En gymnasial eksamen.
 • En bacheloruddannelse.
 • En kandidatuddannelse.
 • En 1-årig klinisk basisuddannelse.
 • En 1-årig introduktionsuddannelse til specialet.
 • 5 års uddannelse til speciallæge.
 • Det kræver nemlig et gennemsnit på over 10 at blive læge, uanset hvilket universitet man vælger. Det er udmærket, at gennemnittet er højt for at komme ind, og at det lønner sig at have været flittig i gymnasiet Morten Østergaard I det hele tager er kravene for at komme ind på en videregående uddannelse steget.

  Hvad skal man have i snit for at blive læge?

  Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

  You might be interested:  Hvor Længe Må Man Ligge På Maven Gravid?

  Er det svært at læse til læge?

  Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

  Hvor lang tid tager det at blive læge?

  Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

  Kan man blive læge med en hf?

  Optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab foregår igennem Den koordinerede tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) eller en

  Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

  Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

 • 1: Konservator – Det Kongelige Akademi.
 • 2: International Business – CBS.
 • 3: International Business and Politics – CBS.
 • 4: Arkitekt – Det Kongelige Akademi.
 • 5: Jordemoder – Københavns Professionshøjskole.
 • 6: Kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

  Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

  Er der meget matematik på medicin?

  Man skal helt sikkert være glad for naturvidenskab – det fylder meget da det jo er fundamentet for hele den medicinske forståelsesramme – men her er matematik altså ikke nødvendigvis et afgørende fag hvis blot du ellers er glad for især biologi, fysik og kemi.

  You might be interested:  Hvornår Skal Jeg Fortælle Jeg Er Gravid?

  Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

  Lægen. Månedsløn for nyuddannet: omkring 42.765 kroner (cand. med).

  Hvad får man i løn som læge?

  Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

  Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

  Overarbejde 542,23 kr. pr. time
  Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

  Hvornår er min lægetid?

  I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

  Hvordan får man en tid hos lægen?

  Henvendelser vedrørende akut sygdom, kan ikke finde sted via Lægevejen.dk. Du bør i stedet ringe til din læge. Du kan bestille tid hos din læge/speciallæge til personlig konsulation. Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din læge/speciallæge, og modtage svar.

  Hvordan foregår lægeuddannelsen?

  Det tager mindst 6 1/2 år at blive læge. Uddannelsen er opdelt i to faser. Den første del af undervisningen finder hovedsageligt sted på universitetet, mens anden del foregår på hospitalerne. På første del lærer man de grundlæggende fag, og det er så disse, der bygges videre på i slutningen af studieforløbet.

  Hvad skal man have i snit for at komme ind på hf?

  være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

  Hvad kan jeg blive med en hf?

  Det vil sige, at en hf giver dig adgang til korte (1-2 år) eller mellemlange (3-4 år) videregående uddannelser. Rigtig mange hf-studenter bruger deres eksamen til at læse f. eks. til politi, lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom, socialrådgiver, fysioterapeut eller ergoterapeut.

  You might be interested:  Hvis Du Er Gravid?

  Er hf en gymnasial uddannelse?

  Hf er en gymnasial uddannelse, der varer to år. Uddannelsen foregår typisk på almene gymnasieskoler eller voksenuddannelsescentre.

  Hvordan bliver man læge?

  Hvordan bliver jeg læge? Det er en længere uddannelse at blive læge, og har ry for at være et krævende studie. Det er også en beskyttet titel, som man kun kan benytte, hvis man har taget den rigtige uddannelse og fået autorisationen som læge. Du skal først have en gymnasial uddannelse. Der er lige nu et rekordhøjt krav på 11,2 i gennemsnit (2015)

  Hvad er en praktiserende læge?

  En praktiserende læge er en speciallæge i almen medicin, der undersøger og behandler mennesker for sygdomme.

  Hvad er en alment praktiserende læge?

  En alment praktiserende læge har speciale i almen medicin og arbejder typisk i et mindre geografisk område. Arbejdet består i at undersøge, rådgive og behandle patienter i klinikken. En praktiserende læge foretager også forebyggende børneundersøgelser, vaccinationer og helbredsundersøgelser til brug i sociale sager.

  Hvordan bliver man speciallæge?

  Hvordan bliver man speciallæge? 1 Du skal først have en gymnasial uddannelse 2 Dernæst skal du være uddannet læge (se Hvordan bliver jeg læge? ). Uddannelsen tager 6-7 år. 3 Vil du være speciallæge, skal du søge optagelse i en af de mange specialeretninger indenfor 4 år efter, at du har afsluttet klinisk basisuddannelse 4 Selve uddannelsen som speciallæge består i obligatorisk teori, generelle kurser og specialespecifikke kurser. Uddannelsen består af 12 måneders introduktionsansættelse og hoveduddannelsesforløb på 4-5 år. More items

  Leave Comment

  Your email address will not be published.