Hvad Skal Ens Gennemsnit Være For At Blive Læge?

Desuden skal du: Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1. Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.
Hvis du vil læse medicin på landets universiteter, skal du have lavet lavet dine lektier og fulgt godt med i undervisningen på gymnasiet, viser oversigten over Kvote 1-optagene. Det kræver nemlig et gennemsnit på over 10 at blive læge, uanset hvilket universitet man vælger.

Hvad skal der til for at blive læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge for at blive læge?

Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

You might be interested:  Hvor Mange Unge Går Op I Sundhed?

Hvor meget koster det at uddanne en læge?

»Det koster ca. 560.000 kr. at uddanne en læge i Danmark. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelser sikrer, at de andre nordiske lande inklusive Norge og Sverige betaler for 75 pct.

Er det svært at læse til læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvad får en læge i løn?

Som det ses er der stor forskel på hvad de forskellige læger tjener. Udover grundløn i forbindelse med uddannelse mv.

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge:

 • Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl.
 • Uddannelseszoom: 45.100 kr. inkl.
 • Reservelæger: 38.887 kr.
 • Cepos efter 3 års anciennitet: 51.917 inkl.
 • Hvad skal jeg vælge hhx eller stx?

  Hhx varer 3 år og er den merkantile studentereksamen, hvor du især har fag indenfor økonomi, handel og sprog kombineret med almene fag. Stx varer 3 år og er den almene studentereksamen, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

  Kan man blive læge med stx?

  Optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab foregår igennem Den koordinerede tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) eller en

  Hvad er sværest hhx eller stx?

  Studerede med en ungdomsuddannelse fra stx får generelt højere karakterer på første år af de videregående uddannelser end deres medstuderende fra hf, htx og hhx. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavet for Danske Gymnasier.

  You might be interested:  Hvad Må Man Ikke Spise Som Gravid 2019?

  Hvad kan jeg blive uden en gymnasial uddannelse?

  Har du ikke 4 til gymnasiet? Der er masser af andre muligheder

 • Erhvervsuddannelser (EUD):
 • Student og håndværker i ét (EUX)
 • Her kræves optagelsesprøve:
 • Her kan du komme ind uden uddannelse/med andre erfaringer:
 • Det kan du læse efter en erhvervsuddannelse:
 • Hvornår er det for sent at læse til læge?

  Desuden blev lægers pligtige afgangsalder ved 70 år afskaffet i 2008, og derfor står det nu alle læger frit for, at blive på arbejdsmarkedet så længe de ønsker.

  Hvad koster uddannelsessystemet?

  En faglært uddan- nelse koster i gennemsnit 120.000 kr., mens en kort videregående uddannelse koster ca. 500.000 kr., en mellemlang videregående uddannelse koster 740.000 kr. og en kandidatud- dannelse koster knap en million kr., inklusive udgifter til en gymnasial uddannelse.

  Hvad skal man have i snit for at læse medicin?

  For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

  Hvor mange penge bruger staten på uddannelse?

  De offentlige udgifter til uddannelse udgør i Danmark 4,7 pct. af BNP i 2018, ifølge OECD.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.