Hvad Tjener En Læge I Turnus?

Grundløn for KBU-læger er på 32.000 kr. Hertil kommer tillæg. Et snit kunne være 34-35.000 kr pr måned.

Hvad tjener en uddannelseslæge?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

Hvor meget får man i løn som læge?

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

Pr. år Pr. måned
Skalaløn 409.103,00 34.091,92
Tillæg 109.109,00 9.092,42
Løn inkl. tillæg 518.212,00 43.184,33

Hvor meget tjener en kardiolog?

Ialt står 73 kardiologer til at tjene i gennemsnit 154.000 kr.

Hvad tjener en lægestuderende?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvad tjener en læge på et hospital?

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
Grundløn 738.048 785.633,00
Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
Løn i alt 803.231,00
You might be interested:  Hvor Stor Er Chancen For At Blive Gravid Under Menstruation?

Hvad tjener en læge på hospital?

Overlæge på akutafdelingen på Kolding Sygehus Mohamad El-Faramawi var den danske læge, der i 2018 fik den højeste løn fra én region: I alt 3,2 mio. kr. lød lønpakken på. Det viser top 20-lister over de højest lønnede ansatte fra alle fem regioner, som Dagens Medicin har fået aktindsigt i.

Hvad tjener en praktiserende læge om måneden?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

Hvor meget tjener en overlæge om måneden?

Det er betydeligt mere end de fastansatte speciallæger, som ifølge overenskomsten for overlæger fra april 2021 tjener lige godt 62.000 kroner om måneden plus 11,6 procent i pension.

Hvilket speciale tjener mest?

Pressede lægespecialer fylder mest blandt de højeste lægelønninger Regionernes top 20-lister over de højest lønnede læger er ifølge regionsdirektørerne et udtryk for, hvilke læger der skal løbe hurtigst. Anæstesiologi, psykiatri og kardiologi er de specialer på tværs af regionerne, hvor der er mest fart på.

Hvad får en nyhedsvært i løn?

Presenter

Erfaring Løn I alt
1. år 18.056 19.699
2. år 21.067 22.985
3. år 24.077 26.268

Hvad for en speciallæge i løn?

Bruttoløn gns.
Stilling
Overlæger 95.762 96.111
Ledende/specialeansvarlige overlæger 102.242 100.666
Cheflæger 112.034 112.988
You might be interested:  Hvad Er Kræft Og Hvordan Opstår Det?

Hvor lang tid tager det at blive speciallæge?

Speciallægeuddannelsen påbegyndes med et introduktionsstillingsforløb på typisk 1 år. Herefter følger et hoveduddannelsesforløb på 4-5 år afhængigt af dit specialevalg.

Hvor meget tjener en hjernekirurg?

Privat Kommune
Kirurg 49.845 kr.

Hvordan uddanner man sig til læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Leave Comment

Your email address will not be published.