Hvad Tjener En Læge Om Måneden?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.
På sygehuset får en nyuddannet læge omkring 25.000-25.500 kr. om måneden i begyndelsen. Hertil kommer vagttillæg og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Overlæger har en gennemsnitsløn (inkl. pension) på mellem 60.000-61.000 kr. om måneden. Praktiserende læger har en gennemsnitsindtjening (inkl. pension) på ca. 70.000 kr. om måneden.

Hvad får man i løn som læge?

Grundløn for læger (trin 1) excl. overgangsordning

Ancien- nitetstrin Nettoløn pr. år 1) Overarbejde pr. time 2)
1 400.614,00 312,33
2 437.814,00 341,33

Hvad tjener en praktiserende læge om året?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

Hvor meget tjener en overlæge om måneden?

Nettoløn gns.
Overlæger 71.592 71.383
Ledende/specialeansvarlige overlæger 79.335 79.117
Cheflæger 91.353 92.505
Overlæger (ansat før 1996) 75.058 75.523

Hvad tjener en læge på et hospital?

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
Grundløn 738.048 785.633,00
Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
Løn i alt 803.231,00
You might be interested:  Hvor Lang Tid Gælder Corona Immunitet?

Hvad tjener en læge med egen praksis?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

Hvem betaler lægers løn?

Der er tale om to vidt forskellige typer overenskomstforhold, da lærerne er offentligt ansatte, mens de praktiserende læger er private erhvervsdrivende, der blot sælger deres ydelser til det offentlige. Men i begge situationer er det det offentlige, der betaler, og arbejdsvilkårene bliver fastsat i et aftalesystem.

Hvordan bliver læger aflønnet?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvor lang tid tager det at blive almen praktiserende læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Hvad tjener en overlæge i Danmark?

Ifølge avisen kan man som vikar tjene rundt regnet 116.000 kroner om måneden med en 37 timers arbejdsuge. Det er betydeligt mere end de fastansatte speciallæger, som ifølge overenskomsten for overlæger fra april 2021 tjener lige godt 62.000 kroner om måneden plus 11,6 procent i pension.

You might be interested:  Min Læge Har Ferie Hvad Gør Jeg?

Hvad vil det sige at være overlæge?

Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge får du en ny rolle og skal leve med andre overenskomstmæssige vilkår og forventninger end hidtil i din afdeling. Hvor du før var underordnet medarbejder, bliver du nu leder.

Hvor meget tjener en politimand?

26.531,42 kr. (pr. 1. april 2022).

Hvor meget tjener en kardiolog?

Ialt står 73 kardiologer til at tjene i gennemsnit 154.000 kr.

Leave Comment

Your email address will not be published.