Hvad Tjener En Nyuddannet Læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.
Hvad tjener en nyuddannet læge? Lønnen for en nyuddannet læge er i følge: Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl. pension/tillæg/værdi personalegoder.

Hvad tjener en privatpraktiserende læge?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvilken type læge tjener mest?

En lille gruppe lægespecialer udgør nemlig størstedelen af listerne med de løntunge læger. Det drejer sig om anæstesiologi, psykiatri, kardiologi og radiologi.

Hvad tjener en læge på et hospital?

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
Grundløn 738.048 785.633,00
Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
Løn i alt 803.231,00

Hvad tjener en praktiserende læge i Norge?

Fastansatte læger i Norge tjener i gennemsnit 1,1 mio. norske kr. i løn om året. I de små kommuner har vi flere eksempler på en årsløn på 2 mio.

Hvad laver man som praktiserende læge?

En alment praktiserende læge har speciale i almen medicin og arbejder typisk i et mindre geografisk område. Arbejdet består i at undersøge, rådgive og behandle patienter i klinikken. En praktiserende læge foretager også forebyggende børneundersøgelser, vaccinationer og helbredsundersøgelser til brug i sociale sager.

You might be interested:  Hvordan Føles Kræft I Testiklerne?

Hvor meget tjener en familielæge?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvad får en regionschef i løn?

Bruttolønnen for en Regionschef ligger imellem 105.410 – 120.326 for hele landet.

Hvor meget tjener en kardiolog?

Ialt står 73 kardiologer til at tjene i gennemsnit 154.000 kr.

Hvad tjener en specialeansvarlig overlæge?

Grundlønninger pr. 1. juni 2022:

Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
Løntrin 52 691.123,00
Tillæg 142.475,00 151.661,00
Løn i alt 842.784,00

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Hvor meget tjener en hjertelæge?

Nettoløn gns.
Stilling
Overlæger 71.592 71.383
Ledende/specialeansvarlige overlæger 79.335 79.117
Cheflæger 91.353 92.505

Hvad får en afdelingslæge i løn?

Nettoløn. Nettolønnen for afdelingslæger pr. 1. april 2021 udgør 57.775,42 kr.

Hvor meget er nyuddannet sygeplejerske pr. måned?

Som nyuddannet sygeplejerske aflønnes man pr. 1. januar 2017 efter overenskomsten med 23.777 – 24.994 kroner pr. måned ved ansættelse i en region. Den laveste løn gives i provinsen – den højeste i hovedstadsområdet. Er man nyuddannet sygeplejerske i en kommune får man 24.256 – 25.465 kroner pr.

Hvad er den laveste løn for nyuddannet sygeplejerske?

Løntrin L12 – L16: 46.240 kroner i gennemsnit. Som nyuddannet sygeplejerske aflønnes man pr. 1. januar 2017 efter overenskomsten med 23.777 – 24.994 kroner pr. måned ved ansættelse i en region. Den laveste løn gives i provinsen – den højeste i hovedstadsområdet.

Hvad tjener en dyrlæge?

Hvad tjener en dyrlæge? Ifølge en undersøgelse udarbejdet af bt.dk, så tjener dyrlæger i gennemsnittet 66.000 DKK pr. måned, når der er tale om erfarne dyrlæger. Undersøgelsen beretter dog ikke om hvorvidt der er tale om ejere af dyrlægeklinikker eller almindeligt ansatte.

Leave Comment

Your email address will not be published.