Hvem Tjener Mest Læge Eller Tandlæge?

Lægerne nyder en helt anden status Ingen taler offentligt om lægers løn, men alle statistikker viser, at læger har den højeste livsløn af alle. En ansat tandlæge tjener ifølge en opgørelse på lønstatistik.dk 52.566 kr. om måneden og har 6,8 års erfaring i gennemsnit.

Hvilken slags læge tjener mest?

Den bedst lønnede læge i hele Danmark sidste år, er overlæge på akutafdelingen på Kolding Sygehus i Region Syddanmark, og ifølge sygehusets vicedirektør, Mads Koch Hansen, er en del af forklaring på, hvorfor overlægen har måttet arbejde så meget netop, at de er lægemangel på en række specialer, hvilket viser sig på

Hvor meget tjener man som tandlæge?

Privat Kommune
Tandlæge 57.238 kr. 43.257 kr.

Hvor tjener tandlæger mest?

Her fremgår det blandt andet, at tandlægerne i Tønder Kommune har landets højeste gennemsnitlige overskud på 2,6 millioner kroner før skat. Dernæst følger tandlægerne i Lemvig Kommune med 2,49 millioner kroner, Vejen Kommune med 2,21 millioner og Kerteminde Kommune med 2 millioner kroner.

You might be interested:  Hvor Nemt Bliver Man Gravid?

Hvor meget tjener en almen praktiserende læge?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Hvor meget tjener en familielæge?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvad tjener en tandlæge 2021?

Den gennemsnitlige tandlæge tjener godt og vel 52.566 kroner før skat, hvilket typisk er med syv års erfaring. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvad dette er efter skat, da skatteforhold, fradrag og trækprocent kan variere meget fra person til person.

Hvor meget skal man have i snit for at blive tandlæge?

På Københavns Universitet kræver det et karaktergennemsnit på 10,2 (kvote 1), og på Aarhus Universitet skal man have et gennemsnit på 10,0 (kvote 1). I alt har 2.092 søgt ind på tandlægestudiet i 2020.

Hvor meget arbejder en tandlæge?

30 timer om ugen med patienter. Som ny indehaver af klinikken har han temmelig meget administrativt arbejde, ca. 20 timer om ugen. Hans ansatte tandlæger har 4-5 timers papirarbejde om ugen, så de kommer tættere på en normal arbejdsuge.

Hvor meget tjener man som gymnasielærer?

Privat Stat
Gymnasielærer 40.169 kr. 38.306 kr.

Hvad tjener en mandlig tandlæge?

Tandlæge løn – Stor forskel på mænd og kvinder

Ifølge tallene har den gennemsnitlige mandlige tandlæger, med en erfaring på 7,8 år, en månedsløn på 61.567 kroner. Til sammenligning tjener den gennemsnitlige kvindelige tandlæger, med en erhvervseraring på 6,1 år, 46.136 kroner om måneden.

You might be interested:  Gravid Hvornår Fortælle Det?

Hvor meget tjener man på at være skraldemand?

En skraldemand tjener i gennemsnit 30.000 kr. om måneden inkl. pension, feriepenge og personalegoder. Lønnen afhænger blandt andet af, om du arbejder privat eller kommunalt, og om du er renovationschauffør (kører bilen) eller er renovationsarbejder (sidder ved siden af føreren).

Hvad tjener en nyuddannet praktiserende læge?

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge: Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl. pension/tillæg/værdi personalegoder.

Hvad tjener en praktiserende læge i Norge?

Fastansatte læger i Norge tjener i gennemsnit 1,1 mio. norske kr. i løn om året. I de små kommuner har vi flere eksempler på en årsløn på 2 mio.

Hvor meget tjener en læge om måneden?

Nettoløn gns.
Stilling
Overlæger 71.592 71.919
Ledende/specialeansvarlige overlæger 79.335 79.275
Cheflæger 91.353 91.750

Leave Comment

Your email address will not be published.