Hvem Var Min Tidligere Læge?

Du kan finde de sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har samlet om dig, på henholdsvis minsundhedsplatform.dk, sundhed.dk og Min Læge.

 • Min log. Her kan du se, hvem der har været inde og se din journal.
 • Historik.
 • Kommende aftaler: Du kan se de aftaler, du har på hospitalet.
 • Hvor kan jeg se hvem der har kigget min journal?

  Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger og speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet ‘Log’, hvor du kan du se, hvem der har kigget i din e-journal. Det kan være læger, laboranter, apotekere m.m.

  Hvor kan jeg se mine besøg hos lægen?

  Mange af de sundhedsdata, der registreres om dig, kan du se i sundhedsjournalen på sundhed.dk. Du kan fx se, hvornår du har været på skadestuen, hvilken medicin du har købt, og hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m. fl.

  You might be interested:  Hvorfor Får Man Gigt?

  Kan jeg se min journal fra egen læge?

  Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

  Hvor finder jeg mine helbredsoplysninger?

  Du kan se mange af dine sundhedsdata på sundhed.dk. Her kan du blandt andet se de oplysninger om din behandling på hospitalet, der er registreret i Landspatientregisteret. Hvis du vil se flere af de data, der er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge indsigt i sundhedsdata om dig.

  Kan man se hvem der ser ens journal?

  Sundhed.dk: Log ind på Sundhed.dk med NemID og find punktet ‘Log’, der er symboliseret med et øje. Her kan du kan se, hvilke sundhedspersoner der har tilgået dine oplysninger via systemer, som er koblet sammen med Sundhed.dk. Du kan selv indstille tidsintervallet, dog maksimalt fem år tilbage i tiden.

  Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  Hvad har lægen skrevet om mig?

  På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

  Hvordan logger jeg på Min Læge?

  Hvor logger jeg ind? Du logger ind på Min side på læger.dk ved at klikke på linket ‘Min side’ i øverste, højre hjørne på alle sider af læger.dk. Du kan enten logge på med NemID eller ved at bruge medlemsnummer eller dit CPR-nummer.

  You might be interested:  Hvor Tidligt Kan Man Se Kønnet Gravid?

  Hvor kan jeg se mine psykiske diagnoser?

  På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

  Hvordan får min nye læge min journal?

  Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

  Hvem stiller en diagnose?

  Lægen har under lægestudiet og den efterfølgende uddannelse lært om rigtig mange sygdomme, samt hvilke symptomer og tegn der er typiske for den enkelte sygdom. Lægen skal ud fra den enkelte patients symptomer, tegn og resultater fra undersøgelser pege på, hvad der er galt – altså stille diagnosen.

  Hvor ser jeg beskeder fra min læge?

  I Min Læge appen kan du kontakte lægen og klinikken, holde styr på dine aftaler, se dine børns vaccinationer og meget mere.

 • Kontakt lægen eller nærmeste vagtlæge.
 • Stil spørgsmål og få svar fra lægen.
 • Hold styr på dine aftaler med klinikken.
 • Se vaccinationer, henvisninger, diagnoser og forløbsplaner.
 • Hvad er en lægeerklæring?

  En attest eller lægeerklæring (herefter attester) er en skriftlig udtalelse, som du som læge laver som grundlag for en juridisk afgørelse. Der gælder forskellige regler for dig som læge, når du udfylder en attest, og regler for attestens indhold og form. Du må i et vist omfang benytte medhjælp, når der skal laves en attest.

  Kan du betale for at skifte læge?

  Du skal have dit betalingskort klar, hvis du skal betale for at skifte læge. Vær opmærksom på, at du i nogle kommuner kun kan betale med Dankort. Har du ikke noget betalingskort, kan du henvende dig til kommunen og få hjælp. Når du skifter læge, skal du angive årsagen til, at du ønsker at skifte læge.

  You might be interested:  Hvor Meget Må Jeg Tage På Gravid?

  Hvordan vælger du at skifte læge?

  Sådan gør du 1 OBS: Hvis du ønsker, at din nye læge skal have overdraget din journal, skal du markere det i selvbetjeningsløsningen. 2 Du skal have dit betalingskort klar, hvis du skal betale for at skifte læge. Vær opmærksom på, at du i nogle kommuner kun kan betale med Dankort. 3 Har du ikke noget betalingskort, kan du henvende dig til kommunen og få hjælp. More items

  Leave Comment

  Your email address will not be published.