Hvilken Gymnasial Uddannelse Skal Jeg Vælge For At Blive Læge?

På medicin studiet skal du have taget en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Derudover er der en række specifikke fag du skal have bestået. Kravet gælder både optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Kan man blive læge med en hf?

Optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab foregår igennem Den koordinerede tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) eller en

Hvilket gymnasium skal man tage for at blive læge?

hvis du vil være læge og skal på uni, så skal du tage STX og tage linjen der heddder MatA, FysB og KemB. Da det også er det jeg skal. det med at du ikke er ret godt til matematik, der kan du få meget hjælp på gymnasiet, der er der hvad man kalder lektie hjælp. Håber det var svar nok:D.

You might be interested:  Hvordan Kan Man Se Om En Hund Er Gravid?

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Hvad skal jeg vælge hhx eller stx?

Hhx varer 3 år og er den merkantile studentereksamen, hvor du især har fag indenfor økonomi, handel og sprog kombineret med almene fag. Stx varer 3 år og er den almene studentereksamen, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

Hvad skal man have i snit for at blive læge?

Desuden skal du:

 • Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1.
 • Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.
 • Hvad skal man have i snit for at komme ind på hf?

  være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

  Kan man blive læge uden at læse medicin?

  Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

  Kan man læse til læge på HTX?

  Med en HTX kan du blive, hvad du vil – om det så er ingeniør, læge, medarbejder i medicinalindustrien, pædagog, folkeskolelærer, designer, programmør, medie- og kommunikationsmedarbejder eller iværksætter med egen virksomhed. Alle døre er åbne.

  Hvad får man i løn som læge?

  Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

  You might be interested:  Hvor Hurtig Kan Man Blive Gravid?

  Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

  Overarbejde 542,23 kr. pr. time
  Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

  Hvad kan jeg blive uden en gymnasial uddannelse?

  Har du ikke 4 til gymnasiet? Der er masser af andre muligheder

 • Erhvervsuddannelser (EUD):
 • Student og håndværker i ét (EUX)
 • Her kræves optagelsesprøve:
 • Her kan du komme ind uden uddannelse/med andre erfaringer:
 • Det kan du læse efter en erhvervsuddannelse:
 • Er det svært at være læge?

  Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

  Er hhx bedre end stx?

  Data er gennemsnitsberegninger fra alle almene gymnasier (stx) og alle handelsgymnasier (hhx). Kommentar: Gennemsnitlig får en stx elev 7 og hhx elev 6,2 ved deres eksamener. Altså klarer en stx elev sig bedre end en elev fra hhx.

  Hvad er en Grundforløbsprøve?

  Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for undervisningen i hovedforløbet.

  Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage hhx?

  HHX står for højere handelseksamen. Det er en treårig gymnasial uddannelse, der udover almene gymnasiale fag har stort indhold af internationale og merkantile fag. Uddannelsen har også et særligt fokus på at samarbejde med virksomheder, så eleverne har mulighed for at afprøve teori i praksis.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.