Hvilken Slags Læge Tjener Mest?

Den bedst lønnede læge i hele Danmark sidste år, er overlæge på akutafdelingen på Kolding Sygehus i Region Syddanmark, og ifølge sygehusets vicedirektør, Mads Koch Hansen, er en del af forklaring på, hvorfor overlægen har måttet arbejde så meget netop, at de er lægemangel på en række specialer, hvilket viser sig på

Hvor mange kroner tjener en praktiserende læge?

Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

Hvad tjener de bedste betalte læger?

Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner. Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

You might be interested:  Hvordan Bliver En Teenager Gravid I Sims 4?

Hvor meget omsætter en læge?

Lægen omsætter for intet mindre end 4,62 mio. kroner, og da omkostningsniveauet for en typisk lægepraksis ligge på 53,6 procent af omsætningen, så betyder det, at lægen tjener næsten 2,2 millioner kroner om året. Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner.

Hvad tjener en dyrlæge?

Hvad tjener en dyrlæge? Ifølge en undersøgelse udarbejdet af bt.dk, så tjener dyrlæger i gennemsnittet 66.000 DKK pr. måned, når der er tale om erfarne dyrlæger. Undersøgelsen beretter dog ikke om hvorvidt der er tale om ejere af dyrlægeklinikker eller almindeligt ansatte.

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Hvad tjener forskellige læger?

Som det ses er der stor forskel på hvad de forskellige læger tjener. Udover grundløn i forbindelse med uddannelse mv.

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge:

 • Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl.
 • Uddannelseszoom: 45.100 kr. inkl.
 • Reservelæger: 38.887 kr.
 • Cepos efter 3 års anciennitet: 51.917 inkl.
 • Hvor meget tjener en familielæge?

  Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

  Hvad tjener en specialeansvarlig overlæge?

  Grundlønninger pr. 1. juni 2022:

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
  Løntrin 52 691.123,00
  Tillæg 142.475,00 151.661,00
  Løn i alt 842.784,00

  Hvad tjener en cheflæge?

  Bruttoløn gns.
  Stilling
  Overlæger 95.762 99.015
  Ledende/specialeansvarlige overlæger 102.242 108.392
  Cheflæger 112.034 108.772

  Hvor meget får man i løn som speciallæge?

  1. januar 2021 er på 62.221,17 kr. for en fuldtidsansættelse (160,33 timer pr. måned).

  You might be interested:  Hvor Mange Børn Får Kræft Om Året?

  Hvad tjener man som nyuddannet læge?

  43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

  Hvad tjener en læge i det private?

  mere end kolleger i det offentlige Privatansatte læger tjener i gennemsnit 88.119 kr. om måneden, og det er langt over lønnen for samme arbejde i det offentlige. Taksterne skal sænkes yderligere, mener Danske Regioner.

  Hvad tjener man på de forskellige jobs?

  ‘Almindelige jobs’ – Gennemsnitsløn pr. måned

 • Folkeskolelærer – 31.000 kr.
 • Sygeplejerske – 32.000 kr.
 • Politibetjent – 30.000 kr.
 • Pædagog – 28.000 kr.
 • Butiksassistent – 23.000 kr.
 • Journalist – 40.000 kr.
 • Hvad tjener en læge på sygehuset?

  Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
  Grundløn + fast 708.048 753.699,00
  Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
  Løn i alt 771.297,00

  Hvor meget koster det at uddanne en læge?

  »Det koster ca. 560.000 kr. at uddanne en læge i Danmark. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelser sikrer, at de andre nordiske lande inklusive Norge og Sverige betaler for 75 pct.

  Hvad giver man en uddannet læge?

  Giv en gave, der opfordrer til afslapning, og som giver dem lidt tid til at lade batterierne op.

 • En god bog – Bøger er næsten altid et hit, selvom det måske lyder lidt skørt at give en bog til en person, der har brugt en betragtelig mængde tid på at studere og læse.
 • Chokolade – Chokolade giver altid glæde!
 • Hvad er en specialeansvarlig overlæge?

  Den specialeansvarlige overlæge har ansvar for at drive fagområdet frem, og er sammen med den udvidede afdelingsledelse medansvarlig for afdelingens samlede drift, målopfyldelse og faglige udvikling. Dette gælder tilsvarende i de andre afdelinger i Regionen, hvor der varetages hoftealloplastik kirurgi.

  You might be interested:  Hvordan Blir Man Gravid?

  Hvornår kan man blive overlæge?

  Hvad er forskellen på en afdelingslæge og en overlæge? Det spørgsmål får vi ofte i Yngre Læger, specielt efter regionernes beslutning om, at ansættelse som overlæge som udgangspunkt forudsætter 5 års anciennitet som speciallæge.

  Hvad gør en overlæge?

  En overlæge er en læge i en ledende funktion, for det meste på en sygehusafdeling. Overlægen er speciallæge i et eller flere lægelige specialer og har for det meste ansvaret for et nærmere defineret delspeciale på sin afdeling.

  Hvor mange kroner tjener en praktiserende læge?

  Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

  Hvad tjener de bedste betalte læger?

  Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner. Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

  Hvor meget omsætter en læge?

  Lægen omsætter for intet mindre end 4,62 mio. kroner, og da omkostningsniveauet for en typisk lægepraksis ligge på 53,6 procent af omsætningen, så betyder det, at lægen tjener næsten 2,2 millioner kroner om året. Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner.

  Hvad tjener en dyrlæge?

  Hvad tjener en dyrlæge? Ifølge en undersøgelse udarbejdet af bt.dk, så tjener dyrlæger i gennemsnittet 66.000 DKK pr. måned, når der er tale om erfarne dyrlæger. Undersøgelsen beretter dog ikke om hvorvidt der er tale om ejere af dyrlægeklinikker eller almindeligt ansatte.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.