Hvilken Uddannelse Skal Man Have For At Blive Læge?

Det er en længere uddannelse at blive læge, og har ry for at være et krævende studie. Det er også en beskyttet titel, som man kun kan benytte, hvis man har taget den rigtige uddannelse og fået autorisationen som læge. Du skal først have en gymnasial uddannelse. Der er lige nu et rekordhøjt krav på 11,2 i gennemsnit (2015) på kvote 1.
Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Kan man blive læge med en hhx?

Bliv optaget på medicin:

På medicin studiet skal du have taget en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen. Derudover er der en række specifikke fag du skal have bestået. Kravet gælder både optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Hvad uddannelse skal man have for at blive læge?

En kandidatuddannelse. En 1-årig klinisk basisuddannelse. En 1-årig introduktionsuddannelse til specialet. 5 års uddannelse til speciallæge.

You might be interested:  Gravid Massage Hvordan?

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Hvad kan jeg blive med en hhx?

En hhx giver dig adgang til alle videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier samt andre korte og mellemlange uddannelser. Du kan blandt andet blive journalist, jurist, politibetjent, folkeskolelærer, socialrådgiver, pædagog, korrespondent og meget, meget mere.

Hvor mange døre åbner hhx?

En hhx eksamen åbner mange døre

Universiteterne, hvor du fx kan læse sprog, økonomi, jura, samfundsfag, journalistik. Professionshøjskoler, hvor du fx kan læse til sygeplejerske, folkeskolelærer, fysioterapeut. Erhvervsakademierne, hvor du fx kan læse finansøkonom, markedsøkonom m.m.

Kan man blive læge med en stx?

Optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab foregår igennem Den koordinerede tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) eller en

Hvad får man i løn som læge?

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

Overarbejde 542,23 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time
You might be interested:  Hvad Giver Kræft?

Hvad kræver det at blive lægeassistent?

Uddannet paramediciner

Uddannelsen består af 12 ugers uddannelse, fordelt på undervisning og praktik på hospitaler og i akutlægebil.

Hvordan bliver man almen praktiserende læge?

Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

Er det svært at læse til læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvad kan jeg blive uden en gymnasial uddannelse?

Har du ikke 4 til gymnasiet? Der er masser af andre muligheder

 • Erhvervsuddannelser (EUD):
 • Student og håndværker i ét (EUX)
 • Her kræves optagelsesprøve:
 • Her kan du komme ind uden uddannelse/med andre erfaringer:
 • Det kan du læse efter en erhvervsuddannelse:
 • Hvor højt snit skal man ha for at blive læge?

  Desuden skal du: Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1. Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

  Hvornår er det for sent at læse til læge?

  Desuden blev lægers pligtige afgangsalder ved 70 år afskaffet i 2008, og derfor står det nu alle læger frit for, at blive på arbejdsmarkedet så længe de ønsker.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.