Hvis Egen Læge Har Ferie?

Når din egen læge holder ferie skal du ringe til en anden praktiserende læge – men mange ringer i stedet 1813. Når din egen læge holder ferie, skal du ringe til en vikariende læge, hvis du får brug for hjælp. Men alt for mange ringer i stedet til 1813, når den praktiserende læge ikke tager telefonen.
Når din egen læge har ferie eller fravær af anden årsag fx. kursus, betyder det, at din læges klinik er lukket. Når din læge er væk fra klinikken kan der ikke skrives mails til lægen.

Kan man gå til lægen i en anden by?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

You might be interested:  Hvor Hurtig Bliver Man Gravid?

Hvad gør jeg når min egen læge har lukket?

Brug kun lægevagten, hvis du er blevet pludselig syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade. Lægevagten kan kontaktes på 70 11 31 31 mellem kl. 16 og 8 på hverdage og døgnet rundt i weekender og helligdage.

Hvornår skal man ringe til 1813?

På hverdage mellem kl. 8-16 skal du bruge din egen læge. Det gælder også i ferieperioder, undtagen helligdage. Ring 1813 ved sygdom, der opstår i lukketiden, og som ikke kan vente til din egen læge åbner.

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Kan en læge henvise sig selv?

Det er din egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Nogle speciallæger kræver dog ikke en henvisning fra din egen læge. Det er øjen-, øre-, næse- og halslæger, som du kan kontakte direkte for at få en tid.

Hvad koster det at købe en lægepraksis?

kr. 2.000.000. Omvendt betyder det forhold, at ikke enhver kan købe en lægepraksis som bekendt, at det ikke alle steder er let at finde en køber, hvad der betyder, at en køber kan forvente at skulle betale en mindre pris for praksis svarende til en højere forrentning af købesummen.

Hvordan foretages lægeskift?

Skift af læge foregår digitalt på borger.dk, og du skal bruge dit NemID, for at skifte. Har du børn, kan du også skifte deres læge digitalt, indtil de fylder 15 år. Når et barn fylder 15 år, får personen mulighed for at selv at vælge en anden læge eller klinik, end den forældrene har valgt til dem i sin tid.

You might be interested:  Hvordan Skifter Jeg Læge?

Hvordan finder man en ny læge der er åben for tilgang af nye patienter?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvem skal man ringe til hvis man kommer til skade?

Ring 112, hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp ved akut livstruende sygdom eller skade. Ring 1813, hvis du har brug for hjælp ved skade eller pludselig sygdom. Du skal altid ringe 1813, hvis du mener at have behov for behandling på en akut modtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer).

Hvornår skal man ringer til Akuttelefonen?

Hvis du kommer til skade, skal du altid ringe til Akuttelefonen, før du møder op på sygehuset. Svarer hele døgnet. Hvis du bliver syg uden for din læges åbningstid, kan du kontakte Lægevagten, som er åben fra kl. 16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

Hvor lang kø er der til 1813?

Akuttelefonen 1813 for første gang servicemålet, da 90,5 pct. af alle opkald blev besvaret inden for 3 minutter, og 99,8 pct. af alle opkald blev besvaret inden for 10 minutter.

Hvad er forskellen på lægevagten og 1813?

Den tidligere lægevagt er blevet lagt sammen med regionens øvrige Akutberedskab. Lægevagtens opgaver bliver løst af lægerne og sygeplejerskerne på 1813 og på hospitalernes akutmodtagelser og akutklinikker (tidligere kaldet skadestuer). Der er fortsat kørende læger, så du efter behov kan blive tilset hjemme.

You might be interested:  Hvad Er Mycoplasma Infektion?

Hvad er udsigtsløs behandling?

En læge kan vurdere, at livsforlængende behandling er udsigtsløs, når: patienten er uafvendeligt døende. patienten er svært invalideret i en sådan grad, at patienten varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt og er afskåret fra enhver form for meningsfuld menneskelig kontakt.

Kan man sige nej til behandling?

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling, f. eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

Kan en læge nægte at udskrive medicin?

Alment praktiserende læger er ikke forpligtet

”Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen er startet af en anden læge.

Leave Comment

Your email address will not be published.