Hvor Finder Jeg Min Læge Journal?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.
På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Hvordan får jeg adgang til min lægejournal?

Sådan får du adgang til din journal

Hvis du ønsker at se journaloplysninger fra d. 1. januar 2010, kan du logge på www.sundhed.dk med digital signatur/NemID og finde din e-journal. I din e-journal er der journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler.

Kan alle læger se min journal?

Ansatte i sundhedsvæsenet har lovlig adgang til dine sundhedsoplysninger, hvis du er i aktuel behandling. Kun den læge, sygeplejerske eller lægesekretær, der er involveret i din behandling, kan få lovlig adgang til dine sundhedsdata.

You might be interested:  Hvorfor Bliver Jeg Ikke Gravid?

Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

Hvor kan jeg se hvad lægen skriver om mig?

Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser.

Hvor kan man se en henvisning fra lægen?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Hvor kan jeg se mine psykiske diagnoser?

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

Hvor kan jeg se min datters journal?

Her kan du se dit barns sundhedsplejejournal. Du skal oprettes som bruger, før du kan få adgang. Har du ikke allerede fået adgang, kan du kontakte sundhedsplejen i din kommune.

Kan man se hvem der læser ens journal?

Ifølge sundhedsmyndighederne kender kun en lille del af befolkningen den funktion, hvor du kan tjekke, hvem der har kigget i din journal. På Sundhed.dk kan du selv tjekke din log og se, hvem der har tilgået din journal og medicinoplysninger (arkivfoto).

Hvem kan se min patientjournal?

Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger og speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet ‘Log’, hvor du kan du se, hvem der har kigget i din e-journal. Det kan være læger, laboranter, apotekere m.m.

You might be interested:  Hvem Har Ansvaret For Befolkningens Sundhed?

Hvem kan se mine data?

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Kan man få aktindsigt i afdødes journal?

Når det gælder børn eller unge under 18 år, vil den eller de som har forældremyndigheden normalt have ret til aktindsigt. Pårørende til afdøde har ret til oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke strider imod den afdødes ønske.

Kan man få slettet sin journal?

I bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler står der: Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Hvordan får man aktindsigt i afdødes journal?

Hvem kan få adgang til en journal:

  1. Personer kan fra de er fyldt 15 år få aktindsigt i egen journal (§36-38).
  2. De nærmeste pårørende har ret til at få oplysning om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde såfremt det ikke strider mod afdødes interesser (§45).

Leave Comment

Your email address will not be published.