Hvor Gode Karakterer Skal Man Have For At Blive Læge?

Desuden skal du: Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1. Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

Hvad skal der til for at blive læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvad er snittet på medicin?

For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

Hvordan bliver jeg Traumekirurg?

Uddannelsen foregår, som beskrevet ved Dansk Kirurgisk Selskab (se link herunder)​​, ved at man skal have ophold på mindst to danske afdelinger af et års varighed eller en dansk afdeling med et udenlands ophold af 1-3 måneder.

Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

You might be interested:  Hvor Meget Tager Man På Som Gravid?
 • 1: Konservator – Det Kongelige Akademi.
 • 2: International Business – CBS.
 • 3: International Business and Politics – CBS.
 • 4: Arkitekt – Det Kongelige Akademi.
 • 5: Jordemoder – Københavns Professionshøjskole.
 • 6: Kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

  Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

  Er det svært at læse til læge?

  Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

  Hvad er et højt gennemsnit?

  Kun 10 procent af de videregående uddannelser i Danmark kræver et snit over 9. 50 procent af uddannelserne har ikke noget karakterkrav. Fik du 7 i snit, kunne du i 2018 komme ind på 70 procent af alle uddannelser. 8 ud af 10 af de optagne kom ind på deres 1.

  Hvor meget skal man have i snit for at blive dyrlæge?

  Du skal have en adgangsgivende eksamen fra STX eller lignende på mindst 6,0 i gennemsnit. Du skal have bestået følgende fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, og en kombi af Fysik B, Kemi B, Bioteknologi A, Geovidenskab A og Biologi A.

  Hvad kan jeg blive når jeg har læst medicin?

  Hvad kan jeg blive? Som læge kan du arbejde på offentlige eller private hospitaler eller have egen praksis som privatpraktiserende speciallæge. Du kan også vælge en karriere inden for forskning og uddannelse ved et universitet eller i private virksomheder, fx i lægemiddelindustrien.

  You might be interested:  Hvad Kan Man Gøre For At Øge Chancen For At Blive Gravid?

  Hvor meget tjener en kirurg læge?

  Privat Kommune
  Kirurg 49.845 kr.

  Hvor meget tjener en kirurg om året?

  Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
  Grundløn + fast 708.048 753.699,00
  Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
  Løn i alt 771.297,00

  Hvilken type læge tjener mest?

  Pressede lægespecialer fylder mest blandt de højeste lægelønninger Regionernes top 20-lister over de højest lønnede læger er ifølge regionsdirektørerne et udtryk for, hvilke læger der skal løbe hurtigst. Anæstesiologi, psykiatri og kardiologi er de specialer på tværs af regionerne, hvor der er mest fart på.

  Hvornår er man Superstudent?

  Ofte defineres en ‘superstudent’ som en student, der har opnået et gennemsnit på over 12 efter 7-trins-skalaen, hvilket officielt svarer til over 10,6 efter den gamle 13-skala.

  Hvad er den længste uddannelse?

  Studiet til læge varer 6 år (tidligere 6½ år) og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Man har ret til SU alle 6 år.

  Hvad er en Universitetsbachelor?

  Universitetsbachelor. Universitetsbacheloren er en universitetsgrad, man kan få efter at have fuldført 3 års fuldtidsstudier ved et universitet.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.