Hvor Kan Jeg Se Min Journal Fra Egen Læge?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

 • din diagnose.
 • dit sygdomsforløb.
 • resultater af dine undersøgelser og behandling.
 • Hvordan ser jeg min lægejournal – helt kort Visse dele af din lægejournal kan ses under e-journal på sundhed.dk. Resten kan du bede om at få fra din læge. Andre relaterede artikler

  Kan jeg se min journal fra lægen?

  I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

  Hvor kan jeg se hvad lægen skriver om mig?

  Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser.

  You might be interested:  Hvor Meget A Vitamin Gravid?

  Hvor finder jeg min journal?

  På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt.

  Hvordan søger man aktindsigt i lægejournal?

  Du har som patient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.

  Hvordan får min nye læge min journal?

  Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

  Hvad skriver min læge om mig?

  På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

  Hvor ser jeg beskeder fra min læge?

  I Min Læge appen kan du kontakte lægen og klinikken, holde styr på dine aftaler, se dine børns vaccinationer og meget mere.

 • Kontakt lægen eller nærmeste vagtlæge.
 • Stil spørgsmål og få svar fra lægen.
 • Hold styr på dine aftaler med klinikken.
 • Se vaccinationer, henvisninger, diagnoser og forløbsplaner.
 • Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  You might be interested:  Hvordan Klager Man Over En Læge?

  Hvorfor kan jeg ikke se min e-journal?

  Hvis du vil se hele din journal

  Hvis du ønsker en kopi af hele din journal, skal du henvende dig til det hospital, hvor du er blevet undersøgt og behandlet, for at søge om aktindsigt.

  Hvor kan jeg finde min diagnose?

  Blandt andet oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser.

 • Log på Sundhedsjournalen med dit NemID på sundhed.dk.
 • Find MinSundhed i Google Play.
 • Find MinSundhed i App Store.
 • Hvad kan man få aktindsigt i?

  Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, dvs. ikke blot skriftlige dokumenter (breve, mails, sms-beskeder mv.), men også fotografier, billeder, kort, rids, film mv.

  Hvordan forholder det sig når en person søger om aktindsigt i en sag hvor personen er død?

  1, kan en sundhedsperson videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde m.v. til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler af- gørende herimod.

  Hvad indeholder en patientjournal?

  Patientjournalen omfatter alle data, der vedrører patientbehandlingen, fx lægejournal, sygeplejejournal, registreringsskemaer, røntgenbilleder, epikriser mm. Lovgivningen stiller detaljerede krav om indholdet af patientjournalen.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.