Hvor Kan Jeg Se Min Journal Fra Praktiserende Læge?

Aktindsigt på flere måder

 • kopi af journalen sendes til dig via borger.dk.
 • du kan få din journal til gennemsyn på behandlingsstedet (med aftale om journalgennemgang)
 • journalen udleveres til dig som en fotokopi.
 • Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser. Sygehuslæger har kun adgang til e-journal via sygehusenes egne systemer.

  Har du ret til at se oplysningerne i din Journal?

  Aktindsigt betyder, at du har ret til at: se alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m. se, hvem der vil modtage oplysningerne.

  Hvor kan jeg se min læges henvisning?

  Sundhedsforsikring: Hvordan finder jeg min henvisning?

 • Log ind på sundhed.dk.
 • Vælg ‘Sundhedsjournalen’ – er den ikke tilgængelig, så klik på ‘Mine Sundhedsdata’
 • Vælg ‘Henvisninger’ og ‘Klik her for at se henvisninger’
 • Hvis din computer ikke tillader pop op-vinduer, skal du tillade dette.
 • You might be interested:  Hvad Betyder Kosten For Vores Sundhed Og Styrke?

  Hvordan får jeg adgang til min lægejournal?

  Du kan få adgang til dele af din journal på:

  1. minsundhedsplatform.dk (Sundhedsdata)
  2. sundhed.dk (e-journal)
  3. Log på minsundhedsplatform.dk med dit NemID.
  4. Sådan får du aktindsigt.
  5. Se din e-journal på sundhed.dk (login med NemID)

  Hvor kan jeg se min Sundhedsjournal?

  Sundhedsjournalen på sundhed.dk

  a. oplysninger om, hvornår du har været hos lægen, laboratoriesvar, og hvilken medicin du har fået ordineret. Du har også adgang til oplysninger fra elektroniske sygehusjournaler (e-journaler) fra offentlige sygehuse i Danmark.

  Kan alle læger se min journal?

  Ansatte i sundhedsvæsenet har lovlig adgang til dine sundhedsoplysninger, hvis du er i aktuel behandling. Kun den læge, sygeplejerske eller lægesekretær, der er involveret i din behandling, kan få lovlig adgang til dine sundhedsdata.

  Hvor lang tid varer en henvisning fra lægen?

  En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.

  Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

  Som udgangspunkt skal medarbejderen kontakte egen læge. Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal man ringe 1-1-2. Hvis det er personer uden egen læge (fx udenlandske gæster eller medarbejdere fra andre regioner) kan nærmeste praktiserende læge kontaktes.

  Kan man få aktindsigt i patientjournaler?

  Du har som patient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.

  You might be interested:  Hvor Lang Tid Efter Man Er Blevet Gravid Kan Man Få En Abort?

  Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  Kan man få slettet sin journal?

  I bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler står der: Oplysninger i patientjournalen må ikke slettes eller gøres ulæselige. Er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

  Kan man se hvem der læser ens journal?

  Ifølge sundhedsmyndighederne kender kun en lille del af befolkningen den funktion, hvor du kan tjekke, hvem der har kigget i din journal. På Sundhed.dk kan du selv tjekke din log og se, hvem der har tilgået din journal og medicinoplysninger (arkivfoto).

  Har du ret til at se oplysningerne i din Journal?

  Aktindsigt betyder, at du har ret til at: se alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m. se, hvem der vil modtage oplysningerne.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.