Hvor Kan Jeg Se Min Læge Journal?

Du har mulighed for selv at logge på minsundhedsplatform.dk, hvor du kan læse dele af din journal (besøgssammendrag samt lægenotater) fra alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Du kan også se din e-journal (lægenotater, udskrivelsesbreve m.m.) på sundhed.dk.
Hvordan ser jeg min lægejournal – helt kort Visse dele af din lægejournal kan ses under e-journal på sundhed.dk. Resten kan du bede om at få fra din læge. Andre relaterede artikler

Hvor kan jeg se min læges henvisning?

Sundhedsforsikring: Hvordan finder jeg min henvisning?

 • Log ind på sundhed.dk.
 • Vælg ‘Sundhedsjournalen’ – er den ikke tilgængelig, så klik på ‘Mine Sundhedsdata’
 • Vælg ‘Henvisninger’ og ‘Klik her for at se henvisninger’
 • Hvis din computer ikke tillader pop op-vinduer, skal du tillade dette.
 • Kan alle læger se min journal?

  Ansatte i sundhedsvæsenet har lovlig adgang til dine sundhedsoplysninger, hvis du er i aktuel behandling. Kun den læge, sygeplejerske eller lægesekretær, der er involveret i din behandling, kan få lovlig adgang til dine sundhedsdata.

  You might be interested:  Hvor Lang Tid Tager Det At Blive Gravid Efter P Piller?

  Hvor kan jeg se min Sundhedsjournal?

  Sundhedsjournalen på sundhed.dk

  a. oplysninger om, hvornår du har været hos lægen, laboratoriesvar, og hvilken medicin du har fået ordineret. Du har også adgang til oplysninger fra elektroniske sygehusjournaler (e-journaler) fra offentlige sygehuse i Danmark.

  Hvordan ser man hvad lægen skriver?

  Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

  Hvor kan jeg se mine scanningsbilleder?

  sundhed.dk under ‘Sundhedsjournalen’ Min læge app.

  Hvor lang tid varer en henvisning fra lægen?

  En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.

  Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

  Som udgangspunkt skal medarbejderen kontakte egen læge. Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal man ringe 1-1-2. Hvis det er personer uden egen læge (fx udenlandske gæster eller medarbejdere fra andre regioner) kan nærmeste praktiserende læge kontaktes.

  Kan en henvisning bruges flere gange?

  Henvisningen er gældende og skal benyttes for samme lidelse, indtil den er opbrugt, og dvs. indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller indtil patienten anses for færdigbehandlet. Hvor mange konsultationer gælder henvisningen til? Som udgangspunkt omfatter en henvisning 6 konsultationer hos speciallægen.

  Kan man se hvem der læser ens journal?

  Ifølge sundhedsmyndighederne kender kun en lille del af befolkningen den funktion, hvor du kan tjekke, hvem der har kigget i din journal. På Sundhed.dk kan du selv tjekke din log og se, hvem der har tilgået din journal og medicinoplysninger (arkivfoto).

  You might be interested:  Hvorfor Får Man Kræft?

  Hvem kan se min patientjournal?

  Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger og speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet ‘Log’, hvor du kan du se, hvem der har kigget i din e-journal. Det kan være læger, laboranter, apotekere m.m.

  Hvad har lægen skrevet om mig?

  På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

  Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  Kan man se sin blodtype på borger dk?

  Spørgsmål: Kan jeg se min blodtype på sundhed.dk? Svar: Blodtypen kan desværre ikke ses på sundhed.dk, i stedet kan du gå på apoteket og købe en blodtypebestemmelsestest.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.