Hvor Kan Man Se Sin Læge Journal?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

 • din diagnose.
 • dit sygdomsforløb.
 • resultater af dine undersøgelser og behandling.
 • Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal. Kan alle få aktindsigt? Hovedreglen er, at du må se alle oplysninger, der er indført i din journal efter 1. januar 2010.

  Hvor finder jeg journal fra egen læge?

  I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

  Hvor kan jeg se min læges henvisning?

  Sundhedsforsikring: Hvordan finder jeg min henvisning?

 • Log ind på sundhed.dk.
 • Vælg ‘Sundhedsjournalen’ – er den ikke tilgængelig, så klik på ‘Mine Sundhedsdata’
 • Vælg ‘Henvisninger’ og ‘Klik her for at se henvisninger’
 • Hvis din computer ikke tillader pop op-vinduer, skal du tillade dette.
 • You might be interested:  Hvornår Begynder Man At Se Gravid Ud?

  Hvor finder jeg min journal?

  På sundhed.dk ligger din e-journal fra alle de offentlige hospitaler, du er eller har været i kontakt med. Der er tale om udskrivningsbreve, som vi også kalder for epikriser, og lægenotater fra din elektroniske patientjournal.

  Hvordan får jeg adgang til min lægejournal?

  Sådan får du adgang til din journal

  Hvis du ønsker at se journaloplysninger fra d. 1. januar 2010, kan du logge på www.sundhed.dk med digital signatur/NemID og finde din e-journal. I din e-journal er der journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler.

  Hvem kan se min lægejournal?

  Hvem har adgang til mine sundhedsdata? Du har selv adgang til at se og følge med i nogle af dine sundhedsdata på sundhed.dk. Sundhedspersonalet hos din læge, på hospitalet eller i kommunen, hvor du er i behandling, har adgang til oplysningerne i din journal.

  Hvad skriver min læge om mig?

  På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

  Hvor lang tid varer en henvisning fra lægen?

  En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.

  Hvad er en lægehenvisning?

  Formålet med en god henvisning er at sikre de nødvendige oplysninger, som gør, at modtageren kan foretage en sikker og korrekt visitation, samt at den giver de nødvendige oplysninger for behandling, når patienten er modtaget. Henvisning skal være elektronisk.

  You might be interested:  Hvornår Kan Man Se Mave Gravid?

  Hvordan skriver jeg en besked til Min Læge?

  Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

  Hvor lang tid gemmes sygehusjournaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  Hvor kan man se sin journal fra sygehuset?

  På sundhed.dk har du mulighed for at se dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.

  Hvor kan jeg se mine svar fra lægen?

  Undersøgelsessvar – se hvor du finder dine svar

 • minsundhedsplatform.dk under ‘Se prøvesvar’
 • sundhed.dk under ‘Sundhedsjournalen’
 • Min læge app.
 • Leave Comment

  Your email address will not be published.