Hvor Klager Jeg Over Min Praktiserende Læge?

Klage over dårlig service hos praktiserende læge eller speciallæge skal ske til den region, hvor sundhedspersonen har sin praksis. Det vil sige til Region Hovedstaden. Du skal klage senest seks uger efter at det, du gerne vil klage over, er sket.
Du kan klage over enkelte praktiserende sundhedspersoners undersøgelser og behandlinger. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør disciplinærsager. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Du har ret til en dialog forud for sagsbehandlingen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Klage over dårlig service hos praktiserende læge eller speciallæge skal ske til den region, hvor sundhedspersonen har sin praksis. Det vil sige til Region Hovedstaden. Du skal klage senest seks uger efter at det, du gerne vil klage over, er sket.

Hvordan klager man over en praktiserende læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvem kan man klage til over sin læge?

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed.

You might be interested:  Hvornår Kan Man Sige At Man Er Gravid?

Hvordan skriver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

Hvor klager man over sygehusbehandling?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget f. eks. på et sygehus eller hos din praktiserende læge eller tandlæge. Styrelsen afgør, om der er grundlag for at give kritik.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Hvordan anmelder man læge?

Når du vil klage over sundhedsfaglig behandling, skal du beslutte, om du vil klage over behandlingsstedet (fx sygehus, klinik) eller konkrete sundhedspersoner. Dit valg har betydning for, om din sag skal afgøres af Styrelsen for Patientklager eller af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Hvordan ser jeg hvad lægerne skriver om mig?

Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser. Sygehuslæger har kun adgang til e-journal via sygehusenes egne systemer.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

You might be interested:  Hvad Betyder Det At Drømme Man Er Gravid?

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Hvordan starter man et klagebrev?

Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.

 1. Forbered dig på at skrive klagen.
 2. Skriv tydeligt hvad du klager over.
 3. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert.
 4. Vedlæg de relevante oplysninger.
 5. Kend dine rettigheder.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

Hvad skal en genvurdering indeholde?

Kommunens behandling af din klage

Kommunen skal så genvurdere afgørelsen og inddrage dine kommentarer og oplysninger. Det hedder genvurdering eller ‘remonstration’, og kommunen har fire uger til at genvurdere afgørelsen. Hvis de ændrer afgørelsen til din fordel, får du en ny afgørelse.

Hvad er en behandlingsgaranti?

Behandlingsgaranti eller udvidet frit sygehusvalg giver dig ret til selv at bestemme, hvilket sygehus du vil behandles på, hvis ventetiden er mere end 30 dage. Det, man kalder udvidet frit sygehusvalg, er en rettighed, du har som patient. Udvidet frit sygehusvalg kaldes også behandlingsgaranti.

Hvor klager man over privathospital?

Hvordan kan du klage?

 • Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør klager rettet mod en sygehusafdeling, klinik eller lignende.
 • Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der afgør klager rettet mod konkrete sundhedspersoner.
 • You might be interested:  Hvornår Kan Man Finde Ud Af Om Man Er Gravid?

  Hvor kan man klage over sit forsikringsselskab?

  Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

  Kan du klage over service hos praktiserende læge?

  Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

  Leave Comment

  Your email address will not be published.