Hvor Længe Gælder Henvisning Fra Læge?

Hvor længe gælder en henvisning? En hen­vis­ning til fysi­o­te­ra­pe­ut gæl­der i udgangs­punk­tet et helt år. Det bety­der, at selv­om du har været væk fra behand­ling i noget tid, så kan det godt være, at den sam­me hen­vis­ning sta­dig­væk er gyl­dig.
En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.
I hvor lang tid er min henvisning gyldig? Din henvisning fra egen læge er normalt gyldig til 8 konsultationer. Hvis du har behov for flere konsultationer, bedes du få din egen læge til at forny din henvisning for fortsat behandling.

Hvor gammel må en henvisning være?

Henvisningen hos speciallægen er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Dette gælder uanset om 1. konsultation falder senere end seks måneder efter udstedelsen af henvisningen.

Kan en henvisning udløbe?

Kan henvisningen blive forældet? Ja, hvis den ikke er hentet ned fra henvisningshotellet inden for 6 måneder fra udstedelsen. Speciallægen skal da anmode patienten om at kontakte egen læge for udarbejdelse af en ny henvisning.

You might be interested:  Hvorfor Får Flere Og Flere Kræft?

Hvordan fungerer en henvisning fra lægen?

Skønner din læge, at du skal undersøges af en speciallæge, sender din læge en elektronisk henvisning til en server. På serveren er hospitaler, praktiserende læger og speciallæger forbundet med hinanden. Ofte vil din læge foreslå en bestemt speciallæge. Men du kan frit vælge den speciallæge, du ønsker.

Hvis læge ikke vil give henvisning?

Det står i lægeloven. Alt i alt skal lægen altså kunne stå inde for det, når han afviser et ønske fra din side om en særlig undersøgelse. Gennem årene har politikerne indført nye rettigheder på sundhedsområdet, og der er i dag en række tilfælde, hvor danskerne har et retskrav på en behandling eller undersøgelse.

Hvordan få henvisning til ortopæd?

Indstilling og henvisning sker via almen praktiserende læge eller speciallæge. Kun undtagelsesvist kan der henvises til sygehusbehandling. Nedgroede negle behandles primært hos fodterapeuter. Det drejer sig oftest om rent mekaniske problemer: våde fødder, for korte negle og for smalle sko.

Hvilke læger kræver henvisning?

Behandling hos en speciallæge kræver henvisning fra din praktiserende læge.

Speciallæger MED krav om henvisning:

 • Anæstesiologi (smerter/narkose)
 • Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Gynækologi.
 • Intern medicin.
 • Kirurgi.
 • Neuromedicin.
 • Ortopædisk kirurgi.
 • Patologi.
 • Hvor længe gælder en henvisning til ortopædkirurg?

  Henvisningen til speciallægen er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Dette gælder uanset om 1. konsultation falder senere end seks måneder efter udstedelsen af henvisningen.

  Hvor lang tid gælder en henvisning til fysioterapeut?

  For henvisning til fysioterapi gælder, at en henvisning fra lægen kun har gyldighed, hvis fysioterapeuten modtaget den senest 2 måneder efter, at den er udstedt fra lægen.

  You might be interested:  Hvordan Lugter Kræft?

  Hvad koster en henvisning?

  Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 40% af taksten, når der medbringes lægehenvisning. Svært fysisk handikappede kan få lægehenvisning til 100% vederlagsfri behandling / træning. Der gives yderligere tilskud til fysioterapi: Til medlemmer af sygeforsikringen “danmark”

  Hvad er Refhost?

  Via REF- HOST opbevares og distribueres henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger, fysiotera- peuter, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Med REFPARC- udvidelsen modtager Henvisnings- hotellet nu også henvisninger til pakkeforløb og røntgen.

  Hvordan downloader man henvisning fra sundhed dk?

  Sundhedsforsikring: Hvordan finder jeg min henvisning?

  1. Log ind på sundhed.dk.
  2. Vælg ‘Sundhedsjournalen’ – er den ikke tilgængelig, så klik på ‘Mine Sundhedsdata’
  3. Vælg ‘Henvisninger’ og ‘Klik her for at se henvisninger’
  4. Hvis din computer ikke tillader pop op-vinduer, skal du tillade dette.

  Hvordan fungerer en henvisning fra lægen til psykolog?

  Du kan efter samtale med din egen læge få en henvisning og dermed tilskud fra det offentlige til psykologhjælp. En henvisning kan alene udstedes af alment praktiserende læger. Henvisningen kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

  Hvad gør man hvis ens læge ikke tager en seriøst?

  Hvis du ikke føler at din læge tager det seriøst nok at du er bekymret for dit arbejde, så fortæl hvor meget arbejdet betyder for din hverdag. Hvis du ikke synes din læge forstår hvor stor indvirkning dine smerter har på dit familieliv, så sig det.

  Kan en læge nægte at udskrive medicin?

  Alment praktiserende læger er ikke forpligtet

  ”Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen er startet af en anden læge.

  You might be interested:  Hvornår Må Man Blive Gravid Efter Keglesnit?

  Kan egen læge henvise til udredning?

  Børn og unge med nyopståede psykiatriske lidelser som depression, spiseforstyrrelse, angst og OCD, og hvor sværhedsgraden af symptomerne kræver udredning/behandling i Sygehuspsykiatrien, henvises med fordel af den praktiserende læge. Det vil sige, at der fra egen læge ønskes data om: Henvisningsdiagnose – evt.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.