Hvor Lang Tid Tager Det At Blive Læge?

I det mindste kan det tage op til 11 år at blive læge, med fire år afsat til din bachelorgrad, fire år på medicinstudiet og mindst tre år til at afslutte dit ophold. Hvis du vælger at specialisere dig i et område ud over almen medicin, kan du blive bedt om at bruge op til seks år på at gennemføre dit opholdsprogram.
Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvad skal man have i snit for at blive læge?

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

Hvad får en læge i løn?

Som det ses er der stor forskel på hvad de forskellige læger tjener. Udover grundløn i forbindelse med uddannelse mv.

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge:

You might be interested:  Hvad Tjener En Privatpraktiserende Læge?
 • Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl.
 • Uddannelseszoom: 45.100 kr. inkl.
 • Reservelæger: 38.887 kr.
 • Cepos efter 3 års anciennitet: 51.917 inkl.
 • Er det svært at læse til læge?

  Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

  Hvad er en udd læge?

  Lægeuddannelsen i Danmark er en statslig uddannelse i human lægevidenskab, der giver ret til at virke som læge. En person, der er i gang med en sådan uddannelse, kaldes lægestuderende eller medicinstuderende (stud. med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand. med.

  Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

  Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

 • 1: Konservator – Det Kongelige Akademi.
 • 2: International Business – CBS.
 • 3: International Business and Politics – CBS.
 • 4: Arkitekt – Det Kongelige Akademi.
 • 5: Jordemoder – Københavns Professionshøjskole.
 • 6: Kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

  Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

  Hvad tjener en læge på et hospital?

  Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
  Grundløn 738.048 785.633,00
  Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
  Løn i alt 803.231,00

  Hvad for en speciallæge i løn?

  1. januar 2021 er på 62.221,17 kr. for en fuldtidsansættelse (160,33 timer pr. måned).

  You might be interested:  Hvordan Føles Kræft I Testiklerne?

  Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

  I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

  Kan man blive læge uden at læse medicin?

  Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

  Er der meget matematik på medicin?

  Man skal helt sikkert være glad for naturvidenskab – det fylder meget da det jo er fundamentet for hele den medicinske forståelsesramme – men her er matematik altså ikke nødvendigvis et afgørende fag hvis blot du ellers er glad for især biologi, fysik og kemi.

  Hvad kræver det at læse medicin?

  Mindst 6,0 i gennemsnit

 • For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.
 • I kvote 1 er 6,0 er dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse.
 • Hvordan foregår lægeuddannelsen?

  Det tager mindst 6 1/2 år at blive læge. Uddannelsen er opdelt i to faser. Den første del af undervisningen finder hovedsageligt sted på universitetet, mens anden del foregår på hospitalerne. På første del lærer man de grundlæggende fag, og det er så disse, der bygges videre på i slutningen af studieforløbet.

  You might be interested:  Hvordan Opdages Kræft I Bugspytkirtlen?

  Hvor meget koster det at uddanne en læge?

  »Det koster ca. 560.000 kr. at uddanne en læge i Danmark. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelser sikrer, at de andre nordiske lande inklusive Norge og Sverige betaler for 75 pct.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.