Hvor Lang Tid Tager Det For At Blive Læge?

I det mindste kan det tage op til 11 år at blive læge, med fire år afsat til din bachelorgrad, fire år på medicinstudiet og mindst tre år til at afslutte dit ophold. Hvis du vælger at specialisere dig i et område ud over almen medicin, kan du blive bedt om at bruge op til seks år på at gennemføre dit opholdsprogram.
Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvor meget tjener en læge om måneden?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Hvornår kan man kalde sig læge?

Den kliniske basisuddannelse

Efter 6 år på universitetet og aflæggelse af lægeløftet må man kalde sig læge.

You might be interested:  Hvor Mange Dage Om Måneden Kan Man Blive Gravid?

Kan man blive læge med en hf?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Hvad er timelønnen for en læge?

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

Overarbejde 542,23 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

Hvad tjener en ung læge?

Grundløn for KBU-læger er på 32.000 kr. Hertil kommer tillæg. Et snit kunne være 34-35.000 kr pr måned. Hvad du får udbetalt afhænger af dine skatteforhold.

Hvad kræver det at blive lægeassistent?

Uddannet paramediciner

Uddannelsen består af 12 ugers uddannelse, fordelt på undervisning og praktik på hospitaler og i akutlægebil.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Hvordan bliver man almen praktiserende læge?

Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

Hvem må kalde sig læge?

Læge uddannet i Danmark. Vi udsteder automatisk en autorisation til dig, når du har bestået den medicinske embedseksamen og har aflagt lægeløfte. Du må kun arbejde som og kalde dig læge, hvis du har en autorisation. Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge, skal du desuden søge tilladelse til selvstændigt virke.

You might be interested:  Hvornår Skal Man Gøre En Dame Gravid?

Hvad laver en Samfundsmediciner?

Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem samfunds- forhold og befolkningens sundhedstilstand. I speciallægeuddannelsen kombineres lægefaglig viden og klinisk erfaring med viden og færdigheder inden for folkesundhed (public health), forvaltning og forskning.

Kan en læge henvise sig selv?

Det er din egen læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Nogle speciallæger kræver dog ikke en henvisning fra din egen læge. Det er øjen-, øre-, næse- og halslæger, som du kan kontakte direkte for at få en tid.

Hvad skal man have i snit for at komme ind på hf?

være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvad kan jeg blive med en hf?

Det vil sige, at en hf giver dig adgang til korte (1-2 år) eller mellemlange (3-4 år) videregående uddannelser. Rigtig mange hf-studenter bruger deres eksamen til at læse f. eks. til politi, lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom, socialrådgiver, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Er hf en gymnasial uddannelse?

Hf er en gymnasial uddannelse, der varer to år. Uddannelsen foregår typisk på almene gymnasieskoler eller voksenuddannelsescentre.

Leave Comment

Your email address will not be published.