Hvor Lang Tid Tager Læge Uddannelsen?

Hvor lang tid det tager at blive læge afhænger overordnet set af det medicinområde, du vælger at studere. I det mindste kan det tage op til 11 år at blive læge, med fire år afsat til din bachelorgrad, fire år på medicinstudiet og mindst tre år til at afslutte dit ophold.
Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvad skal man have i snit for at blive læge?

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

Hvad er en udd læge?

Lægeuddannelsen i Danmark er en statslig uddannelse i human lægevidenskab, der giver ret til at virke som læge. En person, der er i gang med en sådan uddannelse, kaldes lægestuderende eller medicinstuderende (stud. med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand. med.

You might be interested:  Hvor Mange Måneder Er Man Gravid?

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Hvor meget tjener en læge om året?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

 • 1: Konservator – Det Kongelige Akademi.
 • 2: International Business – CBS.
 • 3: International Business and Politics – CBS.
 • 4: Arkitekt – Det Kongelige Akademi.
 • 5: Jordemoder – Københavns Professionshøjskole.
 • 6: Kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

  Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

  Hvad er medicin uddannelse?

  Bacheloruddannelsen i medicin er første led i den samlede uddannelse til læge. På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med grundlæggende medicinske fagområder som anatomi, genetik, humanbiologi og almen patologi, altså sygdomslære.

  Hvad kræver det at læse medicin?

  Mindst 6,0 i gennemsnit

 • For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.
 • I kvote 1 er 6,0 er dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse.
 • You might be interested:  Hemojern Gravid Hvor Mange?

  Hvordan bliver man almen praktiserende læge?

  Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

  Er det svært at læse til læge?

  Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

  Hvad tjener man som nyuddannet læge?

  Lægen. Månedsløn for nyuddannet: omkring 42.765 kroner (cand. med).

  Hvor meget tjener en læge i gennemsnit?

  Privat Stat
  Almindeligt lægearbejde 53.693 kr. 43.532 kr.

  Hvor meget tjener en overlæge om måneden?

  Nettoløn gns.
  Overlæger 71.592 71.383
  Ledende/specialeansvarlige overlæger 79.335 79.117
  Cheflæger 91.353 92.505
  Overlæger (ansat før 1996) 75.058 75.523

  Hvad er timelønnen for en læge?

  Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne.

  Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

  Overarbejde 542,23 kr. pr. time
  Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

  Leave Comment

  Your email address will not be published.