Hvor Lang Tid Tager Uddannelsen Til Læge?

Efter 6 og et halvt år og afsluttende eksamen tager du det såkaldte lægeløfte og kan kalde dig Cand. Med. eller “læge”. Du får SU under forløbet. Herefter starter en klinisk basisuddannelse som består af to 6 måneders perioders lønnet arbejde på forskellige typer af medicinske afsnit.
Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.
At blive læge kræver mange timers studier og praktisk træning i et medicinsk miljø, og det kan tage en betydelig mængde tid at fuldføre uddannelsen til denne karriere. Generelt kan det tage mindst 10 år at blive en fuldt autoriseret og praktiserende læge, men med en specialitet kan denne varighed stige.

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

You might be interested:  Hvordan Tester Man For Kræft?

Hvor lang tid tager det at blive speciallæge i almen medicin?

Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

Hvad skal man have i snit for at blive læge?

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

Hvad er en udd læge?

Lægeuddannelsen i Danmark er en statslig uddannelse i human lægevidenskab, der giver ret til at virke som læge. En person, der er i gang med en sådan uddannelse, kaldes lægestuderende eller medicinstuderende (stud. med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand. med.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Er det svært at læse til læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvor lang tid tager det at blive retsmediciner?

For at blive retsmediciner skal man uddanne sig som læge, og herefter gennemgå den 12 måneders kliniske basisuddannelse som er fælles for alle læger. Herefter følger en 5-årig speciallægeuddannelse i retsmedicin.

You might be interested:  Hvordan Bliver Man Praktiserende Læge?

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til psykiater?

Desuden kan vi vejlede dig om virkning og bivirkninger af medicinsk behandling. En psykiater er en læge, der har videreuddannet sig til speciallæge i psykiatri. Uddannelsen til psykiater tager seks år efter endt lægeuddannelse. Under uddannelsen videreuddanner vi os inden for neurologi og træning i samtaleterapi.

Hvordan foregår lægeuddannelsen?

Det tager mindst 6 1/2 år at blive læge. Uddannelsen er opdelt i to faser. Den første del af undervisningen finder hovedsageligt sted på universitetet, mens anden del foregår på hospitalerne. På første del lærer man de grundlæggende fag, og det er så disse, der bygges videre på i slutningen af studieforløbet.

Hvilken uddannelse skal man have det højeste snit?

Se de 10 uddannelser, der kræver højest karaktergennemsnit

 • 1: Konservator – Det Kongelige Akademi.
 • 2: International Business – CBS.
 • 3: International Business and Politics – CBS.
 • 4: Arkitekt – Det Kongelige Akademi.
 • 5: Jordemoder – Københavns Professionshøjskole.
 • 6: Kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
 • Hvad får man i løn som læge?

  Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

  Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

  Overarbejde 542,23 kr. pr. time
  Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

  Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

  43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

  Hvad er medicin uddannelse?

  Bacheloruddannelsen i medicin er første led i den samlede uddannelse til læge. På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med grundlæggende medicinske fagområder som anatomi, genetik, humanbiologi og almen patologi, altså sygdomslære.

  Hvad kan man blive ved at læse medicin?

  Hvad kan jeg blive? Som læge kan du arbejde på offentlige eller private hospitaler eller have egen praksis som privatpraktiserende speciallæge. Du kan også vælge en karriere inden for forskning og uddannelse ved et universitet eller i private virksomheder, fx i lægemiddelindustrien.

  You might be interested:  Hvor Meget Tun Må Man Spise Som Gravid?

  Hvor meget koster det at uddanne en læge?

  »Det koster ca. 560.000 kr. at uddanne en læge i Danmark. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelser sikrer, at de andre nordiske lande inklusive Norge og Sverige betaler for 75 pct.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.