Hvor Mange Indbyggere Er Der Pr. Læge I Danmark?

På landsplan er der i gennemsnit 6,0 praktiserende læger pr. 10.000 indbygger. Antallet af praktiserende læger i forhold til indbyggertal er højest i Region Syddanmark og lavest i Region Nordjylland. I gennemsnit har de praktiserende læger i Region Nordjylland med 1.809 patienter pr.

Hvor mange læger er der i Danmark?

De viser et markant fald, så der nu er 3326 praktiserende læger med ydernummer. Det er et fald på ni pct. siden 2007, hvor der i samme periode er sket en befolkningstilvækst på næsten syv pct.

Hvilket land har flest læger?

Land
1 Monaco 705,6
2 Cuba 672
3 St. Lucia 518
4 San Marino 488,3

Hvor mange borgere har en praktiserende læge?

I løbet af bare syv år er antallet af borgere uden egen alment praktiserende læge steget fra cirka 18.000 til nu 137.000. Dilemmaet hersker i store dele af landet.

Hvor mange læger uddannes årligt?

I foråret måtte Sundhedsstyrelsen trække sit forslag til dimensioneringsplan tilbage efter pres fra Lægeforeningen og andre. Dengang lød deres forslag, at der skulle uddannes 1.040 speciallæger årligt. Nu vil styrelsen så uddanne 1.067 speciallæger i 2022 og 1.090 i 2023. ”Behovet er 1.250 speciallæger årligt.

You might be interested:  Hvad Er Chancen For At Blive Gravid Med Spiral?

Hvor mange læger findes der?

Det samlede antal af læger forventes at stige med 14.676 (55,6 procent) fra 26.394 i 2018 til 41.070 i 2040.

Hvor mange medlemmer har Lægeforeningen?

Lægeforeningen (LF): 31.135 medlemmer. Heraf er der 25.565 erhvervsaktive (inkl. NB: Læger på hhv. Grønland og Færøerne regnes som bosat i Danmark.

Hvor mange praktiserende speciallæger er der i Danmark?

3.1 Antallet og fordelingen af speciallæger i Danmark

Heraf var 15.100 speciallæger. Det svarer til i alt 4,3 læger, heraf 2,7 speciallæger, pr. 1.000 ind- byggere.

Hvilket land i verden ligger klart i spidsen når det kommer til biler pr 1000 indbyggere?

Luxembourg og Malta indtager de to første pladser på listen med henholdsvis 775 og 745 biler pr. 1.000 indbyggere. Blandt de større lande kommer Italien og Polen ind på de næste pladser med 706 og 628 biler pr. 1.000 indbyggere.

Hvorfor er der lægemangel i Danmark?

Dårlig uddannelsesplanlægning. Når Danmark i dag oplever lægemangel, skyldes det uddannelsesplanlægningen i 1960’erne og 1970’erne, forklarer Klaus Witt, der er lektor og afdelingsleder for Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet.

Hvor meget får en praktiserende læge for en konsultation?

Ydelse Ydelseskode Honorar pr. 1. april 2022
Afstandstillæg 4-8 km 4661 125,99
Afstandstillæg 8-12 km 4662 163,07
Afstandstillæg 12-16 km 4663 200,44
Afstandstillæg 16-20 km 4664 238,09

Hvor mangler der praktiserende læger?

Lægemangel: Problemerne med at skaffe praktiserende læger uden for landets største byer har været et årelangt problem, men en kortdækning foretaget af Avisen Danmark viser, at danskerne i Syd- og Sønderjylland og på Fyn er langt bedre stillet, end de jyder der bor i Region Midtjylland og Nordjylland.

You might be interested:  Hvordan Kan Jeg Vide Om Jeg Er Gravid?

Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvornår er man færdiguddannet læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvor meget tjener en speciallæge om måneden?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Leave Comment

Your email address will not be published.