Hvor Mange Patienter Har En Praktiserende Læge?

Det viser en analyse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO. I dag har en praktiserende læge i gennemsnit 1.634 patienter, hvilket er 80 flere end 2009. Samtidig har mere end 13 procent af lægerne over 2.000 patienter.
Værst står det til i Region Nordjylland, hvor de praktiserende læger nu i gennemsnit har lige knap 1.800 patienter. Men også i Region Hovedstaden betyder tilstrømningen af patienter, at en praktiserende læge nu i gennemsnit har fået 28 flere patienter siden juli sidste år. Dermed har lægerne i regionen nu i gennemsnit 1.749 patienter.

Hvor mange patienter kan en praktiserende læge have?

lægekapacitet overstiger 1.600. Alt afhængigt af, hvilke patienter den enkelte praksis har og tilhørende arbejds- pres, kan den enkelte praksis vælge, om de vil have et større antal patienter end 1.600 eller lukke deres praksis for tilgang af nye patienter.

Hvor meget får en praktiserende læge for en konsultation?

Ydelse Ydelseskode Honorar pr. 1. april 2022
Afstandstillæg 4-8 km 4661 125,99
Afstandstillæg 8-12 km 4662 163,07
Afstandstillæg 12-16 km 4663 200,44
Afstandstillæg 16-20 km 4664 238,09
You might be interested:  Kan Jeg Blive Gravid Hvis Han Ikke Kommer I Mig?

Hvor mange lægeklinikker er der i Danmark?

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud

I alt Mænd
SPECIALLÆGE I ALT 1 764 246 731 671
Ørelæge 533 205 250 428
Øjenlæge 675 219 289 497
Øvrig speciallægehjælp 912 394 324 584

Hvor lang tid varer en konsultation hos lægen?

Når en aftale hos lægen varer i knap 10-15 minutter, er det vigtigt at møde forberedt. En almindelig konsultation i en dansk praksis varer ofte 10-15 minutter. Da gælder det om at få mest muligt ud af den tid, du har til rådighed. For at få bedst muligt udbytte kan det betale sig at bruge lidt tid på at forberede sig.

Hvornår samarbejder du med almen praksis Hvad vil du være opmærksom på i samarbejdet med almen praksis?

Almen praksis samarbejder tæt med kommunalt personale, hospitaler, ambulatorier og praktiserende speciallæger om patienternes medicinhåndtering. For at sikre gode forløb med høj patientsikkerhed og rationel brug af medicin er der behov for at styrke dette samarbejde på medicinområdet.

Hvor meget tjener en almen praktiserende læge?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvordan honoreres praktiserende læger?

Honorering kan ske hvor Region Midtjylland udpeger repræsentanter for almen praksis, efter indstilling fra praksisudvalget, samt repræsentanter for praktiserende speciallæger.

Hvordan bliver praktiserende læger betalt?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

You might be interested:  Hvornår Blev Kræft Opdaget?

Hvem har åbent for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvilke læger tager nye patienter i Esbjerg?

Fra venstre ses Susanne Thybo, Ingrida Skovbjerg og Mathias Munk, der fremover er de tre læger i klinikken på Havborgvej. åbnes for flere patienter i klinikken.

Hvem går mest til lægen?

I gennemsnit konsulterer danskere i aldersgruppen 30-64 år lægen 6,6 gange om året. Kvinder gør det mest. De kontakter lægen lidt over otte gange om året, mens mænd gør det fem gange pr. år.

Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

Hvordan aflyser man en lægetid?

Desuden kræver det blot en opringning at aflyse en tid – eller en indtastning via lægehusets telefonsvarerguide, hvor aflysning af tider eksempelvis hos min læge er den første valgmulighed, man får. Men 38 udeblivelser er åbenbart et ret almindeligt antal i løbet af en uge hos et lægehus.

Kan lægen nægte en akut tid?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Leave Comment

Your email address will not be published.