Hvor Mange Patienter Pr Læge?

praktiserende læge er steget siden 2012 og ligger i 2018 på det hidtil højeste niveau med 1.643 patienter pr. læge. 57 pct. af praksis har mere end 1.600 patienter pr.
Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3.500 fuldtidslægerfordelt på knap 2.000 praksisser. Der er i gennemsnit 1.600 tilmeldte patienter pr. fuldtids- læge. Region Syddanmark har 1.500 patienter pr. læge og dermed færrest, mens Region Nordjylland har 1.700.

Hvor mange patienter har en læge i gennemsnit?

Det viser en analyse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO. I dag har en praktiserende læge i gennemsnit 1.634 patienter, hvilket er 80 flere end 2009. Samtidig har mere end 13 procent af lægerne over 2.000 patienter.

Hvor meget får en praktiserende læge for en konsultation?

Ydelse Ydelseskode Honorar pr. 1. april 2022
Afstandstillæg 4-8 km 4661 125,99
Afstandstillæg 8-12 km 4662 163,07
Afstandstillæg 12-16 km 4663 200,44
Afstandstillæg 16-20 km 4664 238,09

Hvor mange privatpraktiserende læger er der i Danmark?

De 3.436 praktiserende læger er fordelt med ca. 1.400 læger under 50 år, ca. 1.000 læger på mellem 50 og 59 år og ca. 1.000 læger på over 60 år.

You might be interested:  Hvilken Læge Tjener Mest?

Hvor mange læger uddannes årligt?

I foråret måtte Sundhedsstyrelsen trække sit forslag til dimensioneringsplan tilbage efter pres fra Lægeforeningen og andre. Dengang lød deres forslag, at der skulle uddannes 1.040 speciallæger årligt. Nu vil styrelsen så uddanne 1.067 speciallæger i 2022 og 1.090 i 2023. ”Behovet er 1.250 speciallæger årligt.

Hvor lang ventetid må en læge have?

Patienter må vente en måned på en tid hos lægen.

Hvor meget tjener en almen praktiserende læge?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvordan honoreres praktiserende læger?

Honorering kan ske hvor Region Midtjylland udpeger repræsentanter for almen praksis, efter indstilling fra praksisudvalget, samt repræsentanter for praktiserende speciallæger.

Hvordan bliver praktiserende læger betalt?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvor mange ydernumre?

Foruden den åbenlyse model hvor én læge ejer og driver op til seks ydernumre, er det også muligt at drive ekstra ydernumre i form af et alment lægeselskab, som flere læger driver sammen.

Hvor mangler der praktiserende læger?

Lægemangel: Problemerne med at skaffe praktiserende læger uden for landets største byer har været et årelangt problem, men en kortdækning foretaget af Avisen Danmark viser, at danskerne i Syd- og Sønderjylland og på Fyn er langt bedre stillet, end de jyder der bor i Region Midtjylland og Nordjylland.

Hvor mange læger er der i Danmark 2020?

Du er her. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har trukket nye tal over antallet af praktiserende læger. De viser et markant fald, så der nu er 3326 praktiserende læger med ydernummer.

You might be interested:  Hvordan Skiftet Man Læge?

Hvor mange læger findes der?

Det samlede antal af læger forventes at stige med 14.676 (55,6 procent) fra 26.394 i 2018 til 41.070 i 2040.

Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvilke typer læger findes der?

Lægelige specialer

 • Akutmedicin.
 • Almen medicin.
 • Anæstesiologi.
 • Arbejdsmedicin.
 • Børne- og ungdomspsykiatri.
 • Dermato-venerologi.
 • Diagnostisk radiologi.
 • Gynækologi og obstetrik.
 • Leave Comment

  Your email address will not be published.