Hvor Meget Får En Læge I Løn?

Grundløn for læger (trin 1) excl. overgangsordning

Ancien- nitetstrin Nettoløn pr. år 1) Overarbejde pr. time 2)
1 400.614,00 312,33
2 437.814,00 341,33

Løn På sygehuset får en nyuddannet læge omkring 25.000-25.500 kr. om måneden i begyndelsen. Hertil kommer vagttillæg og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Overlæger har en gennemsnitsløn (inkl. pension) på mellem 60.000-61.000 kr. om måneden.

Hvor mange kroner giver lægen i grundløn?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem. Her kan lægen opkræve betaling for over 200 forskellige ydelser.

Hvordan beregner du din løn?

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, kan du finde din løn ifølge overenskomsten, se din timeløn og beregne, hvad du får ud af lokale tillæg. Beregn din løn  Lønbarometeret

You might be interested:  Hvornår Kan Man Tage En Gravid Test?

Hvor meget omsætter en læge?

Lægen omsætter for intet mindre end 4,62 mio. kroner, og da omkostningsniveauet for en typisk lægepraksis ligge på 53,6 procent af omsætningen, så betyder det, at lægen tjener næsten 2,2 millioner kroner om året. Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner.

Hvad tjener de bedste betalte læger?

Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner. Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

Hvad får en læge i løn?

Som det ses er der stor forskel på hvad de forskellige læger tjener. Udover grundløn i forbindelse med uddannelse mv.

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge:

 • Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl.
 • Uddannelseszoom: 45.100 kr. inkl.
 • Reservelæger: 38.887 kr.
 • Cepos efter 3 års anciennitet: 51.917 inkl.
 • Hvad tjener en praktiserende læge om måneden?

  Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

  Hvor meget tjener en overlæge om måneden?

  Det er betydeligt mere end de fastansatte speciallæger, som ifølge overenskomsten for overlæger fra april 2021 tjener lige godt 62.000 kroner om måneden plus 11,6 procent i pension.

  Hvad tjener en ung læge?

  Grundløn for KBU-læger er på 32.000 kr. Hertil kommer tillæg. Et snit kunne være 34-35.000 kr pr måned. Hvad du får udbetalt afhænger af dine skatteforhold.

  Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

  I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

  You might be interested:  Hvad Må Jeg Ikke Spise Som Gravid?

  Hvem betaler lægers løn?

  Der er tale om to vidt forskellige typer overenskomstforhold, da lærerne er offentligt ansatte, mens de praktiserende læger er private erhvervsdrivende, der blot sælger deres ydelser til det offentlige. Men i begge situationer er det det offentlige, der betaler, og arbejdsvilkårene bliver fastsat i et aftalesystem.

  Hvordan bliver læger aflønnet?

  Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

  Hvad laver man som praktiserende læge?

  En alment praktiserende læge har speciale i almen medicin og arbejder typisk i et mindre geografisk område. Arbejdet består i at undersøge, rådgive og behandle patienter i klinikken. En praktiserende læge foretager også forebyggende børneundersøgelser, vaccinationer og helbredsundersøgelser til brug i sociale sager.

  Hvor meget arbejder man som læge?

  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal planlægges, så den svarer til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode.

  Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

  Privat Stat
  Kirurg 49.845 kr.

  Hvad vil det sige at være overlæge?

  Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge får du en ny rolle og skal leve med andre overenskomstmæssige vilkår og forventninger end hidtil i din afdeling. Hvor du før var underordnet medarbejder, bliver du nu leder.

  Hvor lang tid tager det at blive overlæge?

  Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

  You might be interested:  Hvor Mange Får Kræft Hvert År?

  Hvad får en regionschef i løn?

  Bruttolønnen for en Regionschef ligger imellem 105.410 – 120.326 for hele landet.

  Hvad tjener en skoletandlæge?

  Privat Kommune
  Tandlæge 57.238 kr. 43.257 kr.

  Hvor mange kroner giver lægen i grundløn?

  Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem. Her kan lægen opkræve betaling for over 200 forskellige ydelser.

  Hvordan beregner du din løn?

  Hvis du er ansat i en region eller en kommune, kan du finde din løn ifølge overenskomsten, se din timeløn og beregne, hvad du får ud af lokale tillæg. Beregn din løn  Lønbarometeret

  Hvor meget omsætter en læge?

  Lægen omsætter for intet mindre end 4,62 mio. kroner, og da omkostningsniveauet for en typisk lægepraksis ligge på 53,6 procent af omsætningen, så betyder det, at lægen tjener næsten 2,2 millioner kroner om året. Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner.

  Hvad tjener de bedste betalte læger?

  Penge, der betales af skatteyderne via Danske Regioner. Tallene viser også, at tre praktiserende læger tjener mere end to millioner kroner om året. Lønnen for de bedst betalte læger er dermed på niveau eller højere end det, topposter i det offentlige ellers giver.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.