Hvor Meget Tjener En Læge I Timen?

Lægen får 1.000 kroner i timen – taxichaufføren 150 Det er de praktiserende læger, der også arbejder som vagtlæger. Ifølge Praktiserende Lægers Organisation (PLO) får en vagtlæge i gennemsnit 1.000 kroner i timen for at arbejde om aftenen, natten, i weekender og på helligdage.

Hvad får en læge i løn?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvor meget tjener en læge om måneden?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvad for en speciallæge i løn?

Bruttoløn gns.
Stilling
Overlæger 95.762 96.111
Ledende/specialeansvarlige overlæger 102.242 100.666
Cheflæger 112.034 112.988

Hvad tjener en læge på et hospital?

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn
Grundløn + fast 708.048 753.699,00
Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 17.598,00
Løn i alt 771.297,00

Hvor meget tjener en familielæge?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

You might be interested:  Hvad Tjener En Praktiserende Læge?

Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

Hvor meget arbejder man som læge?

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal planlægges, så den svarer til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode.

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Hvad er en normal løn?

Den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 44.514 kr. om måneden før skat.

Hvad tjener en speciallæge i almen medicin?

Erfarne speciallæger i almen medicin og med gode referencer kan tjene 38.000-41.000 NOK i løn på alm. dagtid. Vagter kan tilkomme med 9.500-15.000 NOK pr.

Hvordan bliver jeg Traumekirurg?

Uddannelsen foregår, som beskrevet ved Dansk Kirurgisk Selskab (se link herunder)​​, ved at man skal have ophold på mindst to danske afdelinger af et års varighed eller en dansk afdeling med et udenlands ophold af 1-3 måneder.

Hvad tjener en speciallæge i psykiatri?

Privat Stat
Psykiater 49.845 kr.

Hvor meget tjener en politimand?

26.531,42 kr. (pr. 1. april 2022).

Hvor meget tjener en kardiolog?

Ialt står 73 kardiologer til at tjene i gennemsnit 154.000 kr.

Leave Comment

Your email address will not be published.