Hvor Meget Tjener En Nyuddannet Læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.
Hvad tjener en tandlæge? Ifølge en undersøgelse udarbejdet af dr.dk, så tjener en nyuddannet tandlæge i omegnen af 47.000 til 50.000 DKK. Mange mener, at det er for dyrt at gå til tandlægen, og derfor har tandlæger faktisk måttet lægge øre til, at folk har klaget over lønniveauet.

Hvad tjener en nyuddannet læge om måneden?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

Hvor meget får en læge i løn?

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

Overarbejde 542,23 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

Hvor meget tjener en læge i timen?

Det er de praktiserende læger, der også arbejder som vagtlæger. Ifølge Praktiserende Lægers Organisation (PLO) får en vagtlæge i gennemsnit 1.000 kroner i timen for at arbejde om aftenen, natten, i weekender og på helligdage.

You might be interested:  Kræft Hvad Er Det?

Hvor meget tjener en speciallæge om måneden?

Lønnen består af en bruttomånedsløn (inkl. eget pensionsbidrag) der pr. 1. januar 2021 er på 62.221,17 kr.

Hvor meget tjener en familielæge?

Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn. Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.

Hvor meget arbejder man som læge?

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal planlægges, så den svarer til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode.

Hvad tjener en praktiserende læge pr patient?

I dag modtager lægerne et honorar for hver konsultation, og derudover er der et fast honorar for forskellige tillægsydelser. Dertil skal lægges, at lægerne får et honorar fra regionerne for hver patient, de har tilknyttet. Det beløb er i dag knap 400 kroner om året per patient.

Hvad tjener en læge i det private?

mere end kolleger i det offentlige Privatansatte læger tjener i gennemsnit 88.119 kr. om måneden, og det er langt over lønnen for samme arbejde i det offentlige. Taksterne skal sænkes yderligere, mener Danske Regioner.

Hvad tjener en sikkerhedsvagt i timen?

En Sikkerhedsvagtarbejde tjener typisk mellem 19.739 kr. og 30.001 kr. brutto pr.

Hvilken speciallæge tjener mest?

En lille gruppe lægespecialer udgør nemlig størstedelen af listerne med de løntunge læger. Det drejer sig om anæstesiologi, psykiatri, kardiologi og radiologi.

Hvad tjener en speciallæge i almen medicin?

Erfarne speciallæger i almen medicin og med gode referencer kan tjene 38.000-41.000 NOK i løn på alm. dagtid. Vagter kan tilkomme med 9.500-15.000 NOK pr.

You might be interested:  Hvor Mange Får Kræft Om Året?

Hvor meget tjener man som hjertekirurg?

Privat Stat
Kirurg 49.845 kr.

Leave Comment

Your email address will not be published.