Hvordan Kan Jeg Se Min Læge?

Du kan se hvem din læge er på dit sundhedskort, det som i gamle dage hed Sygesikringsbeviset. Det kræver selvfølgelig, at dit kort er up-to-date. Hvis du ikke har eller kan finde dit sundhedskort kan du logge ind på Sundhed.dk med dit NemID og se, hvem din læge er.

Hvad er min læge app?

Min Læge-appen gør det nemt at komme i kontakt med din læge og vagtlæge. Min Læge er en app, der giver dig mulighed for nemmere at komme i kontakt med din læge og få adgang til at se blandt andet dine aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Har du mulighed for at vælge læge?

Valg af læge på plejehjem eller bosted Du har mulighed for at vælge den læge, der er tilknyttet plejehjemmet eller bostedet (§108 institution). Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk.

You might be interested:  Hvornår Skal Man Kontakte Læge Ved Corona?

Kan du skifte læge?

Det er gratis at skifte læge, hvis: 1 din nuværende læge lukker sin praksis 2 din nuværende læges praksis deles i flere 3 du skifter læge i forbindelse med en flytning 4 du bliver 15 år og ønsker at skifte læge 5 du vælger plejehjemmets eller bostedets tilknyttede læge (§ 108 institutionen) More

Hvor langt væk kan du beholde lægen?

Du kan altid vælge at beholde den læge du har, uanset hvor langt væk du flytter. Flytter du mere end 15 km væk fra din nuværende bopæl – 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – kan du: vælge at beholde din nuværende læge eller. vælge en ny læge som har åbent for tilgang af patienter.

Hvordan finder man ud af hvilken læge man har?

Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl. a.

Kan man se sin lægetid?

Du kan se aftaler med din praktiserende læge som er oprettet efter 4. oktober 2021 og aftaler med din speciallæge oprettet efter den 11. januar 2022.

Hvor kan man se om en læge har åben for tilgang?

Din bopælskommune har en lægevalgsliste med oplysninger om de læger, du kan vælge imellem. Du kan i Vejviseren på Sundhed.dk se, hvilke læger der har åbent for nye patienter. Hvis du vælger at være gruppe 2-sikret, kan du frit vælge mellem alle læger.

Hvor får man besked fra lægen?

Min Læge-appen

 • se kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge.
 • kontakte lægevagten.
 • se tidligere og kommende aftaler med egen læge.
 • se dine vaccinationer, og hvilke vaccinationer der anbefales til dig.
 • se dine henvisninger til fx speciallæge.
 • se diagnoser og forløbsplaner.
 • holde din lægeaftale som videokonsultation.
 • You might be interested:  Hvornår I Løbetiden Kan Hunden Blive Gravid?

  Hvem har åbent for tilgang?

  Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

  Hvad har lægen skrevet om mig?

  Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

  Hvor kan jeg se mine tider på hospitalet?

  Se hvornår du har en tid

  Du kan se tidspunktet for din aftale i det indkaldelsesbrev, du har fået i e-boks eller via borger.dk. Du kan også se dine aftaler ved at logge på booking.rm.dk med NemID.

  Hvordan aflyser jeg min lægetid?

  Appen har allerede over 1,5 millioner aktive brugere. Via appen er det blandt andet muligt at se COVID-19 prøvesvar og afholde videokonsultation med din læge. Min Læge appen er udviklet af Praktiserende Lægers Organisation og Sundheds- og Ældreministeriet.

  Hvor kan jeg se mine konsultationer?

  På sundhed.dk har du adgang til at se en oversigt over den behandling, du har fået i almen praksis, fysioterapeut m.

  Mine konsultationer

 • Log ind på sundhed.dk.
 • Vælg ‘Borger’
 • Vælg ‘Sundhedsdata’
 • Vælg ‘Sundhedsjournalen’
 • Vælg ‘Mine konsultationer’
 • Hvilken måned er det gratis at skifte læge?

  Når du fylder 15 år. Det er gratis at skifte læge i den måned du fylder 15 år og i måneden efter. Du skal have NemID/MitID for at skifte læge. Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed og fælles bopæl, men hver jeres læge, kan I selv beslutte, hvilken af lægerne jeres barn skal være tilmeldt.

  You might be interested:  Hvor Meget Må Man Løfte Som Gravid?

  Kan man skifte læge hvis man er utilfreds?

  Hvis du som patient ikke er tilfreds har du mulighed for mod et honorar at skifte til en anden praktiserende læge med virkning indenfor 14 dage – eller overgå til gruppe 2 medlemskab af Sygesikringen.

  Hvor meget tjener en praktiserende læge?

  Privat Stat
  Praktiserende læge 49.845 kr.

  Hvor kan jeg se mit testsvar?

  Find svaret på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du logge på med NemID og finde svaret under ”Laboratoriesvar”. Er du i tvivl om tolkningen af svaret, skal du kontakte din egen læge. Du kan også få hjælp her på sundhed.dk: COVID-19: Guide til at se dit prøvesvar.

  Hvor kan jeg se min Sundhedsjournal?

  Sundhedsjournalen på sundhed.dk

  a. oplysninger om, hvornår du har været hos lægen, laboratoriesvar, og hvilken medicin du har fået ordineret. Du har også adgang til oplysninger fra elektroniske sygehusjournaler (e-journaler) fra offentlige sygehuse i Danmark.

  Kan lægen komme hjem til en?

  Akuttelefonen 1813’s læger kører på hjemmebesøg, men kun hvis: Det vurderes, at der er akut behov for, at en læge tilser borgeren. Borgeren ikke kan transporteres til en akutmodtagelse eller -klinik uden, at det går ud over borgerens helbred.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.