Hvordan Læser Man Til Læge?

Som læge undersøger og behandler du mennesker for sygdomme.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen.
 2. En bacheloruddannelse.
 3. En kandidatuddannelse.
 4. En 1-årig klinisk basisuddannelse.
 5. En 1-årig introduktionsuddannelse til specialet.
 6. 5 års uddannelse til speciallæge.

For at blive læge kræver det, at man læser på universitetet, hvor man skal tage en bachelor i medicin og en kandidat i medicin. Efter kandidatgraden deltager man i lægeløftet i forbindelse med ens dimission på universitetet. Derefter skal man tage det første led i den lægelige videreuddannelse, som er den kliniske basisuddannelse (KBU).

Hvad kræver det at blive lægeassistent?

Uddannet paramediciner

Uddannelsen består af 12 ugers uddannelse, fordelt på undervisning og praktik på hospitaler og i akutlægebil.

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Hvor lang tid tager det at læse til læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

You might be interested:  Hvornår Tester Man Positiv Gravid?

Hvor kan man uddanne sig til læge?

Studiet til læge varer 6 år (tidligere 6½ år) og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Man har ret til SU alle 6 år.

Hvordan kontakter man sin læge?

Min Læge-appen

 1. se kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge.
 2. kontakte lægevagten.
 3. se tidligere og kommende aftaler med egen læge.
 4. se dine vaccinationer, og hvilke vaccinationer der anbefales til dig.
 5. se dine henvisninger til fx speciallæge.
 6. se diagnoser og forløbsplaner.
 7. holde din lægeaftale som videokonsultation.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Hvordan bliver man almen praktiserende læge?

Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

Er det svært at læse til læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvor meget tjener en læge om året?

For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge. Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

You might be interested:  Hvad Er En Læge Konsultation?

Hvor meget tjener en praktiserende læge?

Privat Stat
Praktiserende læge 49.845 kr.

Hvad betyder udd læge?

Uddannelsens formål er blandt andet også at uddanne læger. Du får viden inden for mange forskellige fag, og uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Undervisningen giver en stor teoretisk viden om menneskekroppen og om de sygdomme, som mennesker kan blive angrebet af.

Hvor meget koster det at uddanne en læge?

»Det koster ca. 560.000 kr. at uddanne en læge i Danmark. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelser sikrer, at de andre nordiske lande inklusive Norge og Sverige betaler for 75 pct.

Hvor læser man til læge i København?

Så er medicinstudiet måske noget for dig. Bacheloruddannelsen i medicin er første led i den samlede uddannelse til læge. På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med grundlæggende medicinske fagområder som anatomi, genetik, humanbiologi og almen patologi, altså sygdomslære.

Kan man læse medicin i Aarhus?

Søger du Medicin på både SDU og AU

Du skal deltage i uniTEST på SDU, hvis du har søgt optagelse på en af deres uddannelser. Søger du derudover også om optagelse på medicin på Aarhus Universitet, vil dit testresultat på SDU tælle i forbindelse med ansøgningen til Medicin på AU.

Leave Comment

Your email address will not be published.