Hvordan Ser Smerte Ud?

Smerte er en normal sanseoplevelse, der opstår, når en ydre eller indre påvirkning (skade eller sygdom) truer med – eller beskadiger en del af kroppen. Smerteoplevelsen er kompleks og består både af smertesignaler i nervesystemet og en følelsesmæssig del, som kan påvirkes af dine tidligere erfaringer med smerter.

Hvad er smertesystemet?

Smertesystemet består basalt set af afferente perifere nerver (første neuron), som omkobles i rygmarvens baghorn til andet neuron. Dette neuron transmitterer informationen til hjernen (tredje neuron), hvor informationen sendes videre til en række centre.

Hvordan kan man beskrive smerte?

Smerter kan opstå fra muskler, led og knogler. Disse smerter plejer at være af murrende og borende karakter. Smerter fra de indre organer plejer at være mere intense og med kolikagtig karakter. Smerter fra nervevæv kan føles som en brændende, skærende smerte, eller til tider også som elektriske stød.

Hvilke typer smerter findes der?

De to klassiske smertedescriptorer er nociceptive smerter og neuropatiske smerter: Nociceptive somatiske smerter udgår fra knogler, led, muskler eller hud. Smerter fra disse områder er ofte vellokaliserede.

You might be interested:  Hvordan Føles Kræft I Benet?

Smerter

 • akutte smerter.
 • cancersmerter.
 • kroniske smerter.
 • Hvad er symptomer på smerter?

  Smerter ledsages ofte af kvalme og opkastning. Det er for det meste muligt at lindre nociceptive smerter med almindelig smertestillende medicin, fx paracetamol, NSAID-præparater, morfinpræparater.

  De beskrives som regel som:

 • Konstante.
 • Borende.
 • Murrende.
 • Lette at lokalisere.
 • Hvad er smerte biologisk set?

  Biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller også en stor rolle. Smertesystemet kan være mere eller mindre følsomt og følsomheden påvirker, hvor meget smerte vi føler. Hvis vi har en skade eller en betændelse, kan smertereceptorerne og smertebanerne blive mere følsomme.

  Hvad er murrende smerte?

  beskadigelse af led, væv, muskler og knogler: Smerterne opleves som dybe, murrende (prikkende/snurrende) eller borende, evt. tandpineagtige. Som regel vil smerterne forsvinde, når skaden heler op, men i nogle tilfælde kan smerterne blive kroniske.

  Hvad er udtalte smerter?

  Fibromyalgi er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdenhed. Der er tale om en såkaldt ‘generaliseret smertetilstand’, hvor smerterne veksler i styrke og varighed og har en tendens til at brede sig i større eller mindre områder i kroppen.

  Hvad er muskuloskeletale smerter?

  Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter.

  Hvad er viscerale smerter?

  Karakteristika af viscerale smerter

  Således kan meddelte smerter til somatiske strukturer, spredning af den abnorme sensitivitet til raske organer og forandringer i centralnervesystemet ændre den ”karakteriske” smerteudbredning samt følsomheden for analgetika.

  Hvordan føles neuropatiske smerter?

  Hvordan føles nervesmerter? Nervesmerter er ofte brændende, prikkende, stikkende, snurrende, strammende, skærende, isnende eller jagende, men varierer fra person til person. Hos nogle personer er smerterne konstante, mens andre oplever anfald af smerter.

  You might be interested:  Hvor Lang Tid Går Der Før Man Er Gravid?

  Hvad er total smerte modellen?

  Total Pain indbefatter fire typer af smerte, som det sundhedsfaglige personale skal drage omsorg for. Disse er fysisk, psykisk, social og åndelig-eksistentiel smerte. Forskning har dog vist med tydelighed, at indsatsen for det fjerde aspekt af Total Pain er den mest underbelyste og mindst behandlede i sundhedsvæsenet.

  Kan kroppen huske smerter?

  Mange mennesker oplever, at deres kroniske smerter måske startede et afgrænset sted, men med tiden breder sig eller flytter sig til et andet sted i kroppen. Hjernen husker smerten, og den kan derfor fortsætte med at sende ”tomme” advarselssignaler.

  Hvad fejler jeg symptomer?

  Patienthåndbogen er et gratis opslagsværk med hurtigt svar på almindelige symptomer og sygdomme. Du kan søge efter sygdomme, behandling og undersøgelser i Patienthåndbogens 2.000 artikler skrevet af læger. Den indeholder gode forklaringer med tegninger, røntgenbilleder, fotos, animationer og videoer.

  Hvor høj er personens smertetærskel?

  Gennem smerteregistrering kan man blandt andet vurdere, hvor høj personens smertetærskel er. Det sker ved, at man påfører en person en kortvarig smerte og gradvis øger intensiteten (eksempelvis temperaturen, trykket, strømmen), indtil smertetærsklen er nået.

  Hva er best for moderate smerter?

  Lette til moderate smerter, f.eks. hodepine (spenningshodepine), gikt, muskelsmerter og menstruasjonssmerter, kan behandles med svake smertestillende midler. Her anbefales primært paracetamol, som har færrest bivirkninger.

  Hvad er overfladiske smerter?

  1 Overfladiske 2 Brændende 3 Stikkende 4 Sviende og/eller jagende smerter (“som elektriske stød”) More

  Hvad er akutte smerter?

  Akutte smerter 1 Er længerevarende smerter (over 3-6 måneder) 2 Skaden kan være behandlet og lægt, men smerten kan fortsætte 3 Kan medføre store psykiske, sociale og eksistentielle følger 4 Er ofte ledsaget af angst og depressive følelser 5 Kan medføre symptomer som træthed, problemer med fordøjelsen og søvnforstyrrelser More

  Leave Comment

  Your email address will not be published.