Hvordan Skifter Man Læge For Sit Barn?

Du vælger læge på borger.dk. Du kan vælge læge for dine børn digitalt på borger.dk, indtil de fylder 15 år. Når dine børn fylder 15 år, har de mulighed for selv at vælge læge på borger.dk.

Hvordan vælger man læge/lægeskift?

Regler for valg af læge/lægeskift 1 Hovedreglen er, at man skal vælge læge/klinik, der ligger inden for en afstand af 15 km fra sikredes bopæl, og som har åbent for tilgang af patienter. 2 Den sikrede har ret til at vælge en læge/klinik, hvor afstanden mellem sikredes bopæl og lægen/klinikken er større end 15 km. 3 Ægtefæller og samlevende vælger normalt samme læge/klinik. Børn under 15 år har som udgangspunkt samme læge/klinik som forældremyndighedens indehaver (eller værge). More items

Hvad koster det at skifte læge for børn?

Om at skifte læge. Betale for lægeskiftet – det koster 215 kroner (2022).

You might be interested:  Hvor Lang Tid Efter P Piller Kan Man Blive Gravid?

Kan man skifte læge hvis man er utilfreds?

Hvis du som patient ikke er tilfreds har du mulighed for mod et honorar at skifte til en anden praktiserende læge med virkning indenfor 14 dage – eller overgå til gruppe 2 medlemskab af Sygesikringen.

Hvilken måned er det gratis at skifte læge?

Når et barn fylder 15 år, får personen mulighed for at selv at vælge en anden læge eller klinik, end den forældrene har valgt til dem i sin tid. I den måned du fylder 15, samt den efterfølgende måned, er det gratis at skifte læge.

Hvilken læge har mit barn?

Hvis I har hver jeres bopæl, har børnene som hovedregel samme læge som den af jer, hvor børnene er bopælsregistreret. Hvis I som forældre skifter læge, fx i forbindelse med flytning, vil jeres børn automatisk få den samme læge, som I vælger.

Hvem har åbent for tilgang?

 • Patientrettigheder i psykiatrien.
 • Psykiatriske skadestuer.
 • Psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien.
 • Psykologer og psykiatere.
 • Pårørende til person med psykisk lidelse.
 • Kan man have læge i en anden kommune end den man bor i?

  Nyt: Borgerne kan – selvom egen læge har lukket for tilgang – vælge at beholde sin læge uanset, hvor i Danmark borgeren flytter hen (jf. bekendtgørelsen § 2, stk. 4). Lægen er forpligtiget til at sørge for sygebesøg jf.

  Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

  Du kan altid skifte læge digitalt, hvis den læge du ønsker har åbent for patienttilgang, eller hvis du opfylder en række forudsætninger for at få en læge med lukket for patienttilgang. Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen.

  You might be interested:  Hvornår Skal Man Sige Man Er Gravid?

  Kan man komme på venteliste til læge?

  Lægekonsultationer med tilgangsstop optager som hovedregel ikke nye patienter. Dog kan optagelse finde sted i følgende tilfælde, hvis lægen accepterer det: Børn, der fylder 15 år og ønsker anden forældres læge. Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt lægen/klinikken.

  Hvis man vil have en anden læges vurdering?

  Som udgangspunkt har du ikke ret til en second opinion

  Hvis du oplever, at dit undersøgelsesforløb eller behandling er kørt ind i en blindgyde, kan du tale med din læge om muligheden for at blive henvist til et andet sted for at blive undersøgt eller behandlet påny. En anden mulighed er at kontakte en patientvejleder.

  Hvad koster en privat læge?

  Priserne for et besøg af Privatlægen ligger mellem kr. 1.500 og kr. 2.500 afhængig af postnummer.

  Hvornår er man læge?

  Efter 6 år på universitetet og aflæggelse af lægeløftet må man kalde sig læge. Den postgraduate uddannelse begynder lige efter studiet med den kliniske basisuddannelse (KBU), som pt. udgøres af to ophold af 6 måneders varighed (12 måneder i alt).

  Hvad er sikringsgruppe 1 og 2?

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper

  Som dansk statsborger med bopæl i Danmark kan du vælge mellem to sygesikringsgrupper: sikringsgruppe 1 – du er tilmeldt en bestemt læge og skal have henvisning til speciallæger. sikringsgruppe 2 – du er ikke tilmeldt en bestemt læge og skal ikke have henvisning til speciallæger.

  Hvornår skal børn til lægetjek?

  De forebyggende helbredsundersøgelser sker, når barnet er: 5 uger. 5 måneder. 12 måneder.

  Hvornår skal man kontakte læge ved feber børn?

  Kontakt altid lægen, hvis feberen opstår samtidig med nakkestivhed, kraftig hovedpine, mavesmerter, diarré eller hududslæt. Børn med høj feber (over 40°) og påvirket bevidsthedsniveau, nakkestivhed og blødninger i huden skal indlægges akut.

  You might be interested:  Hvad Er Chancen For At Blive Gravid Uden Kondom?

  Hvornår skal mit barn til læge?

  Man skal kontakte lægen med det samme, hvis barnet bliver omtåget eller sløvt – uanset temperaturen. Det samme gælder, hvis barnet ikke vil sidde op eller bøje hovedet fremover, eller får feberkramper.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.