Hvordan Skriver Jeg Til Min Læge?

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.
Spørgsmål: Hvordan skriver jeg en besked til min læge? Svar: Du går til Post og vælger Ny post i højre side. Her kan du skrive en besked til din læge.

Kan man sende en mail til sin læge?

Der findes ingen formelle krav om, at du som praktiserende læge skal kunne sende eller modtage sikker e-mail. Ligesom det er muligt at sende til patienternes e-Boks vha. CPR-nummer i e-Boks Express, er det også muligt at sende til en virksomheds e-Boks vha. CVR-nummer.

Hvordan kommer jeg i kontakt med Min Læge?

Kom igang med det samme

  1. Download appen fra din App Store eller Google Play.
  2. Log in med dit NemID og giv samtykke.
  3. Så er du klar til at bruge Min Læge* *Der kan gå op til et døgn før dine data vises i appen.
You might be interested:  Hvad Er Svie Og Smerte?

Hvad skriver lægerne om dig?

På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Hvad er en email konsultation?

E-konsultation kan bruges som kontaktform, når der er tale om enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver svar på supplerende spørgsmål fra lægens side. En E-konsultation bør kunne gennemføres ved ét kort spørgsmål fra patienten og ét kort svar fra lægen.

Hvad koster en e konsultation?

Lægernes grundhonorar for en almindelig lægekonsultation er 132,44 kroner. Prisen for en e-konsultation er 41,63 kroner og en telefonkonsultation koster 25,93 kroner. Et sygebesøg i hjemmet koster mellem 204 og 339 kroner, alt efter hvor langt lægen skal køre.

Hvornår skal man kontakte lægen?

Hvis du har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til egen læge (eller 1813, hvis det er uden for din egen læges åbningstid). Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Kan ikke komme i kontakt med Min Læge?

Hvis man ikke kan opnå kontakt med egen læge, svarer 70 11 31 31 døgnet rundt. Hvis der er tale om alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, skal du ringe 1-1-2.

Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

You might be interested:  Hvordan Kan Man Skifte Læge?

Hvad hedder det når man ikke må sige noget videre?

Injurier. Man kan også blive straffet, hvis man uden for en privat sammenhæng siger, skriver eller gør noget, der fornærmer en anden persons ære. Det kaldes for en injurie eller en ære-krænkelse. For eksempel må man ikke beskylde en person for at have lavet noget ulovligt, hvis personen ikke har gjort det.

Kan jeg læse min journal fra egen læge?

Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

Hvor kan jeg se min journal fra egen læge?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Kan jeg se min journal fra lægen?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Hvad får lægen for en e konsultation?

Forskerne har analyseret 1671 e-konsultationer fra patienter i alderen 21-91 år, samtidig har de indsamlet information fra praktiserende lægers hjemmesider om rammerne for e-konsultation. E-konsultationer honoreres med 46,47 kr. pr. konsultation, men lægens svar på patientens eventuelle ekstra spørgsmål honoreres ikke.

Kan ikke logge på Emailkonsultation?

Hvis du ikke har adgang til den e-mailadresse mere, som engangskoden er blevet sendt til, kan du desværre ikke logge ind med adgangskode. Du skal derimod logge ind med NemID, og inde under Mine stamdata ændre din e-mailadresse. Engangskoden bliver altid sendt til den e-mailadresse, som er angivet under Mine stamdata.

You might be interested:  Hvor Har Lars Høgh Kræft?

Hvordan foregår en VideoKonsultation?

Din behandler skal vejlede dig i, hvordan du finder din behandlers ‘virtuelle venteværelse’ på VideoKonsultation. Tidsbestilling og betaling foregår som ved en almindelig konsultation. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange videokonsultationer I kan aftale.

Leave Comment

Your email address will not be published.