Hvordan Skriver Man Til Sin Læge?

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

Kan man skrive en mail til sin læge?

Skriv til lægen og forny recepter

Velkommen til emailkonsultation.dk hvor du kan sende sundhedsfaglige spørgsmål direkte til din praktiserende læge eller speciallæge. Du kan også forny dine recepter elektronisk på siden. Alle data, som sendes og modtages, er krypterede efter gældende sikkerhedsregler.

Hvordan kommer man i kontakt med sin læge?

Elektronisk​ kom​munikation​​ Du kan på din læges hjemmeside benytte elektronisk kommunikation, herunder tidsbestilling, receptfornyelse og email-konsultation.

Kan jeg gå til en anden læge end min egen?

Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. Du kan vælge læge på ny, hvis du: flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).

You might be interested:  Hvor Længe Må Man Ligge På Maven Gravid?

Kan jeg sende billeder til Min Læge?

Patienter kan sende korte beskeder til lægen og også indsende fotos til de læger, som har åbnet for den funktion. Håbet er, at både patienter og læger kan spare tid ved at undgå lang ventetid i telefonen og unødvendige konsultationer om emner, der kunne have været klaret med en besked eller et opslag i appen.

Hvad er en email konsultation?

E-konsultation kan bruges som kontaktform, når der er tale om enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver svar på supplerende spørgsmål fra lægens side. En E-konsultation bør kunne gennemføres ved ét kort spørgsmål fra patienten og ét kort svar fra lægen.

Hvad koster en e-konsultation?

Lægernes grundhonorar for en almindelig lægekonsultation er 132,44 kroner. Prisen for en e-konsultation er 41,63 kroner og en telefonkonsultation koster 25,93 kroner. Et sygebesøg i hjemmet koster mellem 204 og 339 kroner, alt efter hvor langt lægen skal køre.

Kan man ringe til lægen?

Hvis du: Skal have lavet en receptfornyelse på din faste medicin, dog fraset sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin. Skal bestille en tid hos lægen eller sygeplejersken. Skal have svar på diverse blodprøver.

Hvad hedder det når man ikke må sige noget videre?

Injurier. Man kan også blive straffet, hvis man uden for en privat sammenhæng siger, skriver eller gør noget, der fornærmer en anden persons ære. Det kaldes for en injurie eller en ære-krænkelse. For eksempel må man ikke beskylde en person for at have lavet noget ulovligt, hvis personen ikke har gjort det.

You might be interested:  Hvor Længe Er Min Kat Gravid?

Hvem ringer man til når lægen har lukket?

På hverdage mellem kl. 8-16 skal du bruge din egen læge. Det gælder også i ferieperioder, undtagen helligdage. Ring 1813 ved sygdom, der opstår i lukketiden, og som ikke kan vente til din egen læge åbner.

Hvem har åbent for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvis man vil have en anden læges vurdering?

Som udgangspunkt har du ikke ret til en second opinion

Hvis du oplever, at dit undersøgelsesforløb eller behandling er kørt ind i en blindgyde, kan du tale med din læge om muligheden for at blive henvist til et andet sted for at blive undersøgt eller behandlet påny. En anden mulighed er at kontakte en patientvejleder.

Hvad koster det at købe en lægepraksis?

kr. 2.000.000. Omvendt betyder det forhold, at ikke enhver kan købe en lægepraksis som bekendt, at det ikke alle steder er let at finde en køber, hvad der betyder, at en køber kan forvente at skulle betale en mindre pris for praksis svarende til en højere forrentning af købesummen.

Hvordan foregår en e konsultation?

Du kan udføre videokonsultationer via Min Læge-appen. Det er gratis at bruge Min Læge til videokonsultation. Konsultationen åbnes ved, at man logger ind på et “virtuelt venteværelse” via et link. Patienten kan gå ind i det virtuelle venteværelse via en funktion i Min Læge-appen.

You might be interested:  Hvor Lang Tid Er Kræft Om At Udvikle Sig?

Hvordan foregår en video konsultation?

Din behandler skal vejlede dig i, hvordan du finder din behandlers ‘virtuelle venteværelse’ på VideoKonsultation. Tidsbestilling og betaling foregår som ved en almindelig konsultation. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange videokonsultationer I kan aftale.

Hvad er Aftalebogen DK?

På aftalebogen kan du bestille tid hos en behandler i klinikken. Skriv venligst hvad det drejer sig om. Du modtager svar på e-mail inden for 3-5 hverdage, bemærk at du ikke har fået tiden tildelt før du har fået svar.

Leave Comment

Your email address will not be published.