Hvorfor Blive Læge?

At være læge er et ansvarsfyldt job, hvor andres menneskers fortsatte helbred i en stor grad er i dine hænder. Her kan du læse mere om, hvordan du bliver læge, og hvad jobbet indebærer. En læge arbejder med at undersøge og behandle sygdomme hos andre mennesker. Nej, det er ikke et krav, at man skal have et stetoskop hængende om halsen.
Du screener, forebygger, udreder, behandler, lindrer og helbreder dagligt. Du tager dig både af patienten og de pårørende. Du får gode muligheder for at forske. Du får mange karrieremuligheder: sololæge, sammen med andre eller ansat, og du kan være ”blå blink”-læge som vagtlæge.
Hvis du spørger håbefulde læger (medicinstuderende og beboere), hvorfor de vælger dette erhverv, ville de fleste give grunde som sådan som – Jeg vil hjælpe menneskeheden. At være læge er et ædelt kald.

Hvordan er det at arbejde som læge?

Dit arbejde består bl. a. i at rådgive patienten om behandlingen, om brug og dosering af medicin og eventuelle risici. Læger arbejder især på hospitaler eller i en lægeklinik.

You might be interested:  Hvor Mange Uger Er En Hund Gravid?

Hvor klog skal man være for at blive læge?

Desuden skal du: Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1. Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Hvor svært er det at blive læge?

Omkring to måneder inden eksamen begynder du så at forberede dig. Jeg synes klart, at studietiden op til eksamen er den hårdeste, fordi det ikke er mange små eksamener, men én eksamen med fokus på alle de fag, du har haft på semestret.

Hvad får man i løn som læge?

Du kan tjekke din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for yngre læger ansat i regionerne. Med virkning fra den 1.

Tjenestemandsansatte afdelingslæger.

Overarbejde 542,23 kr. pr. time
Vagt uden for tjenestestedet 120,49 kr. pr. time

Hvor meget tjener en praktiserende læge?

Privat Stat
Praktiserende læge 49.845 kr.

Hvad koster en lægeautorisation?

Din autorisation er gebyrfri og digital, og den vises i autorisationsregistret. Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge og har gennemført en klinisk basisuddannelse, skal du søge tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Hvad er snittet for medicin?

For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

You might be interested:  Hvor Koldt Vand Må Man Bade I Som Gravid?

Kan man blive læge med en stx?

Optagelse på bacheloruddannelsen i lægevidenskab foregår igennem Den koordinerede tilmelding og forudsætter en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) eller en

Hvad kræver det at blive lægeassistent?

Uddannet paramediciner

Uddannelsen består af 12 ugers uddannelse, fordelt på undervisning og praktik på hospitaler og i akutlægebil.

Kan man blive læge uden gymnasial uddannelse?

Universitetet kan give dig særlig tilladelse, hvis vi på baggrund af din dispensationsansøgning vurderer, at: du har kvalifikationer, vi kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde. du opfylder de specifikke adgangskrav inkl. karakterkrav til uddannelsen.

Hvordan bliver man almen praktiserende læge?

Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin. Du tilbringer 2½ år i almen praksis, inklusiv en seks måneders introduktionsstilling, og 2 ½ år på hospitalsafdelinger.

Hvor mange år tager det at læse til læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvor mange lægespecialer er der?

Målbeskrivelser for de 39 lægespecialer – Sundhedsstyrelsen.

Hvad hedder en Lungelæge?

I nogle tilfælde vil din læge dog henvise dig til en lungemedicinsk speciallæge. Lungemedicinske speciallæger har ekspertise i lungemedicin, og selvom nogle har en privat praksis, er de allerfleste ansat på sygehusene.

Leave Comment

Your email address will not be published.