Hvorfor Motion Er Vigtig I Forhold Til Sundhed?

At dyrke motion nedsætter din risikoen for at dø for tidligt, da det hjælper til med at forbygge en lang række livsstilssygdomme, såsom type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Med andre ord, hvis du gerne vil have muligheden for et langt og lykkeligt liv, kan motion bidrage positivt til dette.
Regelmæssig fysisk aktivitet forbedrer din sundhed, giver velvære og kan øge din livskvalitet. Regelmæssig fysisk aktivitet er med til at forebygge livsstilssygdomme såsom hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes. Fysisk aktivitet er en effektiv behandling mod mange kroniske sygdomme.
Motion er vigtig af mange forskellige årsager. At dyrke motion nedsætter din risikoen for at dø for tidligt, da det hjælper til med at forbygge en lang række livsstilssygdomme, såsom type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Med andre ord, hvis du gerne vil have muligheden for et langt og lykkeligt liv, kan motion bidrage positivt til dette.

Er motion sundt?

Når du træner regelmæssigt, får du mere overskud, bliver i bedre humør og får fornemmelsen af, at kroppen fungerer som den skal. Ca. 1.000 af vores 30.000 gener aktiveres ved motion, så det er ikke så underligt, at du hurtigt kan føle en forskel. Disse kemiske processer er baggrunden for, at motion er sundt.

You might be interested:  Hvem Gjorde Jomfru Maria Gravid?

Hvor mange gener aktiveres ved motion?

Ca. 1.000 af vores 30.000 gener aktiveres ved motion, så det er ikke så underligt, at du hurtigt kan føle en forskel. Disse kemiske processer er baggrunden for, at motion er sundt. Muskler bliver ikke bare stærkere, når man træner.

Kan man introducere vægttab med motion?

»Jeg er uenig med Morten. Det er langt lettere at introducere et vægttab med kost end med motion. Det viser forskningen utvetydigt.

Hvad er hverdagsaktiviteter?

Fysisk aktivitet indeholder således et bredt spektrum af aktiviteter lige fra idræt, sport og motion (dvs. struktureret fysisk aktivitet) til hverdagsaktiviteter som havearbejde, cykling som transport, at tage trappen eller gå en tur med hunden (dvs. ustruktureret fysisk aktivitet).

Hvorfor er fysisk aktivitet træning relevant set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt?

Fysisk aktivitet forlænger livet, gør risikoen for sygdomme mindre og har en betydelig forebyggende effekt på for tidlig død. Sygdomme, hvor vi ved at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt, er hjerte-kar-sygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft.

Hvad gør motion ved musklerne?

Når musklerne trænes, bliver kroppen bedre til at leve op til det, vi kræver af den: Musklerne bliver bedre til at udnytte ilt, fordi de får flere små blodkar. Energistationerne i musklerne (mitokondrierne) udvikles, så hver celle bliver bedre til at forbrænde fedt, optage ilt og lagre sukkerstoffer.

Hvad gør for lidt motion ved kroppen?

En fysisk inaktiv livsstil har negative effekter på kredsløbet (dvs. hjerte og blodkar), kroppens muskler og knogler samt på stofskiftet. På sigt kan en fysisk inaktiv livsstil dermed føre til en lang række livsstilssygdomme og overvægt. For børn kan en fysisk inaktiv hverdag også føre til motoriske vanskeligheder.

You might be interested:  Hvad Skal Der Til For At Blive Gravid?

Hvad kan en ergoterapeut hjælpe med?

En ergoterapeut arbejder med mennesker, der har fysiske, psykiske eller sansemotoriske udfordringer.

Typiske arbejdsopgaver

 • undersøge borgerens udfordringer og behov.
 • rådgive borgeren og pårørende.
 • træne eller genoptræne borgeren i daglige gøremål.
 • vejlede i brug af hjælpemidler.
 • dokumentere det praktiske arbejde.
 • Hvad er moderat træning?

  Moderat fysisk aktivitet dækker alle former for motion, hvor pulsen skal op, og hvor du kan tale med andre imens. Eksempler på fysisk aktivitet af moderat intensitet: Cykle og går til og fra arbejde, have arbejde, trappegang, en jogge tur og motionsidræt.

  Hvilke anbefalinger er der fra sundhedsmyndighederne i forhold til KRAM faktorerne?

  For voksne i alderen 18-64 år har Sundhedsstyrelsen følgende anbefalinger:

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.
 • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken.
 • Hvornår er man fysisk aktiv?

  Den officielle anbefaling lyder, at du skal være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen – og mindst 10 minutter ad gangen. De 30 minutters fysisk aktivitet indebærer alle former for bevægelse, hvor du bliver forpustet. Du må gerne blive så forpustet, at pulsen kommer helt op, og du kun kan sige korte sætninger.

  Hvorfor er det vigtigt at børn er fysisk aktive?

  Fysisk aktivitet stimulerer børns motorik (dvs. evne til at udføre og tilegne sig nye bevægelser og bevægelsesmønstre), deres koordinationsevne (dvs. samspillet mellem kroppens muskler, der er nødvendig for at udføre bestemte bevægelser) og sikrer en god balanceevne.

  Hvilken indflydelse fysisk aktivitet har på et menneskes livsstil?

  Sygdomme i muskler og led

  You might be interested:  Gravid Hvornår Ved Man Det?

  Fysisk aktivitet forebygger tab af muskelmasse, og opretholder muskelstyrken. Det forbedrer din funktionsevne, dvs. din evne til at klare dig selv i hverdagen og undgå at være afhængig af hjælp fra andre. Dette er især vigtigt for ældre mennesker.

  Hvad bliver bedre i kroppen når konditionen forbedres?

  Konditionstræning er træning, hvor kredsløbet påvirkes. Kredsløbet består af hjertet, blodet og lungerne. Udover kredsløbet bliver mange muskulære processer påvirket under konditionstræning. Forandringerne, der opstår i muskulaturen og i kredsløbet, har samlet den funktion, at de øger kroppens evne til at optage ilt.

  Er motion bedre end medicin?

  Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på adskillige biologiske processer. Derfor er fysisk aktivitet uden sammenligning det bedste lægemiddel på markedet. Nu står forskningen foran et nyt gennembrud, idet førende forskere mener, at vi snart kan skabe fysisk aktivitet i pilleform.

  Hvordan laver man kredsløbstræning?

  Kredsløbstræning kaldes ofte også for konditionstræning, udholdenhedstræning eller aerob træning. Eksempler på kredsløbstræning kan være at gå en tur i et raskt tempo, løbe, cykle eller svømme. Kredsløbstræning styrker især hjertet og de muskler, der bruges under aktiviteten.

  Hvor meget motion er nok?

  Vi ved, at du har stor gavn af motion, hvis du dyrker motion 30 minutter om dagen ved moderat intensitet og mindst to gange om ugen i 20 minutter ved høj intensitet. Det svarer netop til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

  Hvad forebygger motion?

  Selv motion på et begrænset niveau har en forebyggende effekt på hjertesygdomme, risikoen for blodpropper, forhøjet blodtryk og ‘stivhed i muskler og led’. Begrænset motion bedrer også immunsystemet, mens for voldsom motion synes at nedsætte immunsystemets virkning.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.